2015-07-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-07-19

HOMILIA

SZTUKA WYPOCZYNKU

Zmęczyć się można każdym rodzajem pracy.
Zmęczenie odczuwa się zarówno po pracy fizycznej jak i intelektualnej.
Apostolstwo też rodzi zmęczenie. Nie jest prawdą, że kochając nigdy się nie
zmęczymy. Miłość nadaje pracy sens ale prawdziwa miłość jest zawsze trudna i
męczy. Każdy pracujący ma prawo i obowiązek odpoczynku do którego dzisiaj wzywa
nas Chrystus. Wybawiając nas od wiecznego potępienia Jezus nasz Zbawiciel
wybawia nas już tutaj na ziemi od zbytniego zmęczenia.

Tak jak potrzeba nam dzisiaj pracy nad pracą tak
potrzeba pracy nad odpoczynkiem. Mogę zaryzykować stwierdzenie, że sztukę pracy
mamy lepiej opanowaną od sztuki odpoczynku. Potrzebna nam jest zmiana myślenia.
Mentalność muszą zmienić dorobkiewicze, którzy przeliczając czas na pieniądz
boją się stracić kasę przeznaczając pewien czas na odpoczynek. Pracoholicy muszą przestać traktować czas wolny jako formę
lenistwa. Nowobogaccy powinni przestać słuchać własnej pychy, która będzie im
doradzała, że wypocząć dobrze można tylko na Majorce. Imprezowicze, po zmianie
myślenia nie będą uważać, że mocny alkohol w dużej ilości jest koniecznym
środkiem służącym wypoczynkowi.

Jezus posyłając nas na odpoczynek proponuje, abyśmy poszli sami osobno. Co
oznaczają te słowa? Pójść samemu, osobno- to zachęta do oderwania się na ile
jest to tylko możliwe od ludzi, rzeczy, spraw, którymi żyjemy na co dzień.
Nawet małżonkowie co pewien czas powinni odpocząć od siebie, co nie jest
zachętą do zdrady ale wprost przeciwnie, to chwilowe oderwanie od siebie ma
spotęgować ich miłość. To odosobnienie jest koniecznym warunkiem odpoczynku.

Według Jezusa na miejsce odpoczynku powinniśmy wybrać miejsce pustynne. Nie
musi być to pustynia Sahary, ale może to być piękny zakątek gdzie nie będzie
słychać hałasu tego świata. Hałas bowiem, nawet w bardzo znanym miejscu jest
nieprzyjacielem wypoczynku.

Jezus zalecając Apostołom odpoczynek napomina dzisiaj tych którzy
nadmiernie wykorzystują swoich współpracowników i podwładnych żałując im czasu
na odpoczynek. Takie postępowanie jest wyrazem braku sprawiedliwości i miłości
bliźniego. Podlegający nam człowiek to nie niewolnik czy tania siła robocza,
ale nasz brat w Chrystusie.

Zwróćmy uwagę słuchając Ewangelii, że Jezus nie tylko skierował Apostołów
na odpoczynek ale sam z Nimi wyruszył. Pamiętajmy, że nie ma odpoczynku bez
Jezusa. Dobrze jest odpocząć samemu, ale nigdy bez Jezusa. Dobrze jest odpocząć
na pustyni, ale po to, aby się tam spotkać ze swoim Bogiem.

Jezus wzywając do odpoczynku stawia pewne ograniczenie. Mamy odpocząć
nieco. Sugeruje w ten sposób, że nie urodziliśmy się, aby przez całe życie
wypoczywać. Po nabraniu nowych sił ciała i ducha czeka nas powrót do pracy.

Jest jeden powód dla którego można przerwać odpoczynek. Jest nim
konieczność czynienia miłosierdzia w formie głoszenia Dobrej Nowiny o
zbawieniu. Jeżeli Duch Święty w czasie tych wakacji postawi na naszej drodze
człowieka spragnionego Boga to bez wahania przerwijmy wypoczynek i ogłośmy mu orędzie
chrześcijańskie. W czasie głoszenia Pan będzie z nami umacniając nas swoja
łaską.

ks. Roman Gierek MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >