2015-07-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-07-16

HOMILIA

Jestem Bogiem Ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem
Izaaka i Bogiem Jakuba jestem twoim Bogiem

Są to słowa ,
które wypowiedział Bóg do Mojżesza, objawiając się w płonącym krzewie. Od tej chwili
Mojżesz wie kto do niego mówi. Jest to Bóg jego przodków. Ze strony Boga jest
to deklaracja głębokiej przyjaźni. Abraham, Izaak, Jakub nazywani są
przyjaciółmi Boga. Takim też później nazwany będzie Mojżesz. Bóg pragnie
ich przyjaźni, otwiera przed nimi swoje serce, jak się otwiera przed
przyjacielem. Relacja, którą Bóg chce tworzyć z człowiekiem to relacja
przyjaźni.

Bóg nie mówi Jestem Bogiem
Patriarchów. Bóg wymienia po imieniu, ponieważ z każdym z nich miał
osobistą relację. Każdemu objawił się w
jego życiu w szczególny sposób.

Bóg Abrahama jest Bogiem wiernym i
ożywiającym to co martwe.

Abraham jest wierny Bogu ale i
Bóg okazuje się wierny w życiu Abrahama.

Wymieniając Abrahama Bóg pokazuje
Mojżeszowi, że jest Bogiem wiernym i pomimo 80 lat Mojżesza, nie jest jeszcze
za późno na zmiany. Na nawrócenie nigdy nie jest za późno.

Dla Boga nigdy nie jest za późno,
aby objawić się człowiekowi.

Bóg Izaaka to Bóg prawdziwy, wypełniający
swoją obietnicę.

Izaak nie uczynił nic
szczególnego, ale jest wypełnieniem obietnicy Boga danej Abrahamowi. Jest potwierdzeniem prawdy i obietnicy Boga.

Bóg Jakuba to Bóg potężny i wolny w swoim
wyborze.

Jakub (niech Bóg broni) był po
ludzku chytry i sprytny. Podstępem zdobył błogosławieństwo swojego ojca.
Wymieniając Jakuba Bóg mówi Mojżeszowi, że nie wybiera ze względu na dobre
uczynki, zdolności i zalety człowieka. On swoje plany i tak przeprowadzi, nie
jest ograniczony tym kogo wybrał. Bóg pokazuje, że wybierając człowieka kieruje
się łaską i wolnością

W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje mam Boga naszych przodków, jako
Boga Życia, w którym jest nasze zmartwychwstanie. Bóg Abrahama, Izaaka i
Jakuba, to także nasz Bóg. Prośmy Ducha Świętego, aby wprowadził każdego z nas
w doświadczenie głębokiej przyjaźni z
Bogiem, która będzie trwała na wieki.

Ks. Jan Gierlak ms

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >