2015-07-15 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-07-15

HOMILIA

Tajemnica w codziennym
życiu

Wszyscy lubimy odkrywać tajemnice. Od
dzieciństwa, poprzez bajki, historie, opowiadania, a potem dzięki programom
popularnonaukowym, już, jako młodzi i dorośli stajemy wobec tajemnic: świata,
kosmosu, przyrody, historii, itp., Czym bardziej ciekawy problem do
rozwiązania, czym bardziej pasjonująca tajemnica, tym intensywniej przeżywamy
proces dochodzenia do rozwiązania i wyjaśnienia. I prawdą jest to, że poznanie
jednej tajemnicy, rodzi wiele następnych, jeszcze bardziej frapujących. Tak
jest w sprawach tego świata.

Największa Tajemnica

Bóg jest największą Tajemnicą, największą
zagadką, najbardziej fascynującą Przygodą dla człowieka. I to bez względu na
wyznawaną wiarę, czy światopogląd. Dla nas, wierzących w Boże Objawienie się
Boga, w Jego zbawczą obecność w historii ludzkości i w życiu każdego z nas,
Pismo Święte zawiera Słowo samego Boga, który powoli odkrywa przed nami, kim
naprawdę jest. I właśnie dzisiaj, w I czytaniu dostajemy ten piękny opis
objawiającego się Boga Mojżeszowi. Płonący krzew i tajemniczy głos zapraszają
go do wejścia w tę Tajemnicę.

Zbliż
się, nie bój się, podejdź, doświadcz, przyglądnij się, użyj swojego rozumu,
otrzymanych darów, talentów, Ale. Zdejmij obuwie, uświadom sobie, że to
Tajemnica, że Ona Cię przekracza, przerasta, ogarnia. Przyznaj mnie
pierwszeństwo, uznaj, że to ja wychodzę z inicjatywą, że to ja zapraszam, a ty,
tylko odpowiadasz Ziemia, na której stoisz, jest świętą. Czyli to skrawek
nieba, który Ci się nie należy, lecz jest darem, moim dla Ciebie, niezasłużonym
darem. Ziemią obiecaną na wieczność.

Umieć przyjąć Dar

Wcale nie jest łatwo umieć przyjmować dar.
Pycha nas zamyka na dar. Mojżesz umiał z pokorą to zrobić, mówiąc: Kimże ja
jestem?

Pan
Bóg posyła każdego z nas. I On wie, dlaczego, w jakim celu, kiedy i do kogo.
On, Bóg, zna nasze nędze, grzechy, cierpienia i niedole. I wie, kiedy i jak
interweniować.

Panie,
Ty wiesz, więc działaj. Niech Ci nie przeszkadzam w tym działaniu. Bo ono jest
tylko dla mojego dobra i dobra moich braci i sióstr. Także dziś, w 21 wieku, w
Europie, Azji, Afryce, Ameryce, na całym świecie, tam gdzie pokój, ale i gdzie
wojna, prześladowanie, głód, bieda, niesprawiedliwość, itp.

Naucz
mnie tej Twojej modlitwy: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je małym dzieciom.
I pomóż nią żyć, na co dzień. Amen.

ks.
Henryk Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >