2015-07-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-07-11

HOMILIA

Święto św. Benedykta, patrona Europy.
Sobota 14 tydzień zwykły.

Życie
fizyczne jak i duchowe jest związane z nieustannym wzrostem, przechodzeniem,
pokonywaniem drogi. Nie może stać w miejscu, bo wtedy karłowacieje i degraduje
się. Dzisiaj jesteśmy wezwani do tego, aby opuścić
wszystko i pójść za Jezusem.

Jezus
również jest nieustannie w drodze. Jego misja ciągle się rozwija, by osiągnąć pełnię.
Opuszcza Ojca i przychodzi na ziemię; z Betlejem do Nazaretu; z Nazaretu do
Jerozolimy na Kalwarię; z Kalwarii przez Grób do Chwały Ojca. Doświadczając
wiele trudności na tej drodze, nie cofa się, ale idzie wiernie i świadomie do
celu.

Jesteśmy
podobni do Piotra w naszym ludzkim rozumowaniu. Myślimy kategoriami
pragmatycznymi, ekonomicznymi. Co mi to da ? Czy mi się to opłaci ? Idąc za
Jezusem zyski są ogromne, ale bez wiary i miłości do Jezusa trudne (czy w ogóle
możliwe ?) do uchwycenia. Wiara pozwala zobaczyć koniec drogi. Przykładem jest
Abraham, Mojżesz. Przykładem jest św. Benedykt.

By
w życiu mogło się dokonać opuszczenie
wszystkiego i pójście za Jezusem, to musi się ono dokonać najpierw w moim
wnętrzu, w sercu. Musi się dokonać zmiana myślenia, wartościowania, przemiana
serca. Mówi o tym dzisiaj Księga Przysłów: Synu,
jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania. Tego może
dokonać we mnie Słowo Boże, którym zacznę się karmić, rozważać i żyć. Ono
będzie przenikało moje myślenie i działanie. Będzie mnie nawracało i doprowadzi
mnie do Chwały Ojca. Słowo sprawi, że odziedziczę życie wieczne. Czy to mało ?

Ks. Jacek G. ms

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >