2015-07-06 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-07-06

HOMILIA

Poniedziałek, XIV Tydzień OZ
Bóg nigdy nie zostaje w tyle, pośród odpadków.
Gdziekolwiek nasze kroki zmierzają, On zawsze pojawia się,
On zawsze pojawia się przed nami,
woła nas i wychodzi nam na spotkanie.
Henri de lubac

Dotykać się z wiarą
Kobieta chora na krwotok żyje całe lata w cierpieniu, w udręce, bezsensownie wydając całe swoje mienie na lekarzy i oto dowiaduje się, że jest Mesjasz, który został posłany przez Boga, aby leczyć różne choroby. Wtedy przychodzi do Jezusa.

Ocalić życie
Stoi w tłumie. Jak bardzo jej i wielu innym zależy na tym, aby się zbliżyć do Jezusa, aby Go dotknąć Ale Jezus zwrócił uwagę tylko na nią. Kto się mnie dotknął – bowiem poczuł, że wyszła od Niego moc. A wtedy ona drżąca, pada u Jego stóp i przyznaje się, że to ona.
Jezus pytał nie dlatego, że nie wiedział, ale pytał, aby ujawnić publicznie, że to ona dotknęła go z wiarą. Jezus nie mówi: idź, ja cię uzdrawiam, ale mówi, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
To fizyczne uzdrowienie jest pewnym obrazem rzeczywistości o wiele głębszej, w której my się znajdujemy. Ta głębsza rzeczywistość to są problemy naszego życia, nasze istnienie, które możemy ocalić lub zatracić. Pan Jezus powie w ewangelii: cóż przyjdzie człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł? Cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystkiego zakosztował, wszystko zdobył, a gdyby zatracił sens swojego istnienia, gdyby zatracił swoją duszę.

Jedyny Pan
Dziś w duszpasterstwie zatarła się różnica między wiarą a religijnością. Religijność jest dotykaniem się Boga nie po to, aby być zbawionym, ale aby wyzdrowieć. Religijność jest takim dotykaniem Pana Boga, które ma przypomnieć Mu o naszym planie, o naszej projekcji na życie.
Natomiast wiara jest dotykaniem Boga, w celu zbawienia, bo Jezus przyszedł na świat, aby nas zbawić. Ale jak mówi św. Augustyn: Bóg stworzył nas bez nas, ale nie może nas bez nas zbawić.
To oznacza, że zbawienie przychodzi do nas wtedy, kiedy my rzeczywiście tego pragniemy. Kiedy człowiek doświadcza swojego bankructwa – tak jak Abraham, kiedy doświadcza swojej choroby – jak ta kobieta, – kiedy doświadcza egzystencjalnej pustki, cierpienia duchowego, samotności, duchowego ubóstwa, bezsilności wobec grzechu czy niewoli grzechu, – kiedy widzi, że próbował wszystkiego i nic mu nie przyniosło szczęścia, to jest tu miejsce na wiarę, jest miejsce na przyjęcie Jezusa, na spotkanie z Nim i dotykanie Go, na modlitwę do Niego.
ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >