2015-06-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-28

HOMILIA

Nie bój się, tylko wierz!

W naszych uszach jeszcze może pozostają
słowa Jezusa z poprzedniej niedzieli: Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie
wierzycie? (por. Mk 4, 40), a dzisiejszy fragment Ewangelii przypomina nam historię
dwóch osób, którym wiary nie brakowało: kobieta chorująca na krwotok i Jair,
który przyszedł prosić Jezusa o uzdrowienie córki.

Wiele osób uważa, że tragiczne sytuacje życiowe,
choroby i przeciwności są nie czym innym, jak wolą Bożą. Tak będzie mówić
osoba, która nie poznała w pełni prawdziwego obrazu Boga i nie doświadczyła w
swoim życiu Jego nieskończonej dobroci i miłości. Pan Bóg nie jest twórcą tych
beznadziejnych sytuacji. Szkoda, że to dopiero w tych sytuacjach jesteśmy w
stanie zrobić wszystko i decydujemy się na krok naprzód – na krok wiary.

Bóg pragnie z mocą działać pośród nas.
Zapytasz dlaczego? To przez to, że nas bezgranicznie kocha i pragnie naszego
szczęścia. Cierpi za każdym razem kiedy widzi nas pogardzanych i zagubionych na
życiowych ścieżkach. Autentyczna wiara, o której dzisiaj słyszymy, pozwala
wejść w zażyłą relację z Bogiem Ojcem. Ten fragment Ewangelii prowokuje do
nieustannej prośby o wiarę, podobnie jak wołali uczniowie: Panie, przymnóż nam
wiary. Dopiero dzięki głębokiej wierze możemy doświadczać tak wielkich dzieł
Bożej Opatrzności.

ks. Bartosz Seruga MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >