2015-06-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-28

HOMILIA

Nie bój się, tylko wierz!

W naszych uszach jeszcze może pozostają
słowa Jezusa z poprzedniej niedzieli: Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie
wierzycie? (por. Mk 4, 40), a dzisiejszy fragment Ewangelii przypomina nam historię
dwóch osób, którym wiary nie brakowało: kobieta chorująca na krwotok i Jair,
który przyszedł prosić Jezusa o uzdrowienie córki.

Wiele osób uważa, że tragiczne sytuacje życiowe,
choroby i przeciwności są nie czym innym, jak wolą Bożą. Tak będzie mówić
osoba, która nie poznała w pełni prawdziwego obrazu Boga i nie doświadczyła w
swoim życiu Jego nieskończonej dobroci i miłości. Pan Bóg nie jest twórcą tych
beznadziejnych sytuacji. Szkoda, że to dopiero w tych sytuacjach jesteśmy w
stanie zrobić wszystko i decydujemy się na krok naprzód – na krok wiary.

Bóg pragnie z mocą działać pośród nas.
Zapytasz dlaczego? To przez to, że nas bezgranicznie kocha i pragnie naszego
szczęścia. Cierpi za każdym razem kiedy widzi nas pogardzanych i zagubionych na
życiowych ścieżkach. Autentyczna wiara, o której dzisiaj słyszymy, pozwala
wejść w zażyłą relację z Bogiem Ojcem. Ten fragment Ewangelii prowokuje do
nieustannej prośby o wiarę, podobnie jak wołali uczniowie: Panie, przymnóż nam
wiary. Dopiero dzięki głębokiej wierze możemy doświadczać tak wielkich dzieł
Bożej Opatrzności.

ks. Bartosz Seruga MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >