2015-06-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-25

HOMILIA

Na skale, czyli na
czym?

Jezus na zakończenie Kazania na
górze opowiada przypowieść,
którą opatrzyłbym przymiotnikiem bezlitosna albo
bezwzględna, pozbawiająca złudzeń. Oto aby osiągnąć
zbawienie nie można liczyć na żadne PR-owskie chwyty bez pokrycia.
Nie można liczyć także na ulgi z tego powodu, że jest się
uczniem Jezusa. Deszcz, wezbrane potoki i wicher uderzają zarówno w
dom tego, kto buduje na skale, jak i tego, który buduje na piasku.
Dlatego niezmiernie ważne jest, aby swoje życie budować na trwałym
fundamencie. Pięknego rozwinięcia myśli Jezusa z dzisiejszej
Ewangelii dokonał w 2006 r. papież Benedykt XVI podczas spotkania z
młodzieżą w Krakowie. Nauczał wówczas co znaczy Jezusowe
sformułowanie budować na skale.

Budować
naskale to przede wszystkim budować naChrystusie iz
Chrystusem. Nie chodzi osłuchanie kogokolwiek, aleosłuchanie
Jezusa. Nie chodzi owypełnianie czegokolwiek,
aleowypełnianie słów Jezusa.
Budować
naChrystusie iz Chrystusem znaczy budować
nafundamencie, któremu naimię miłość ukrzyżowana.
To budować zKimś, kto zawsze jest wierny, nawet jeśli my
odmawiamy wierności, bo nie może zaprzeć się samego siebie.To
Źródło życia, zdolne żywą wodą zaspokoić pragnienie każdego
serca.
Budować
naskale, to znaczy również budować naKimś, kto jest
odrzucony. Św. Piotr mówi doswoich wiernych oJezusie
jako żywym kamieniu, odrzuconym przezludzi, aleu Boga
drogocennym iwybranym. Jezus niejednokrotnie jest
ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości,
alenie teraźniejszości, atym bardziej nie jutra, jest
spychany dolamusa spraw iosób, októrych nie
powinno się mówić nagłos iw obecności innych.
Budować
naskale, to znaczy mieć świadomość, że mogą pojawić się
przeciwności. Chrystus nie obiecuje, że nabudowany dom nie
spadnie ulewny deszcz, nie obiecuje, że wzburzona fala ominie to, co
nam najdroższe, nie obiecuje, że gwałtowne wichry oszczędzą to,
co budowaliśmy nieraz kosztem wielkich wyrzeczeń.
Co to
znaczy budować naskale? To znaczy budować mądrze. Głupotą
jest bowiem budować napiasku, kiedy można naskale,
dzięki której dom będzie mógł się oprzeć każdej zawierusze.
Kto wie, może iłatwiej postawić swoje życie naruchomych
piaskach własnej wizji świata, może łatwiej budować bez
Jezusowego słowa, aczasem iwbrew temu słowu. Ale kto
tak buduje nie jest roztropny, bo wmawia sobie iinnym, że
żadna burza nie rozpęta się wjego życiu iw jego dom
nie uderzą żadne fale.
Budować
naskale to także budować naPiotrze iz Piotrem.
Przecież to doniego Pan powiedział: Ty jesteś Piotr,
skała ina tej skale zbuduję mój Kościół, abramy
piekielne go nie przemogą
Nieraz
wydaje nam się, że wierność słowom Jezusa to coś co składamy w
ofierze dla Niego, nic z tego nie mając dla siebie, albo wręcz
poświęcając swoje ziemskie życie. Dzisiejsza Ewangelia
przekonuje, że wierność Jezusowi ocala, że to w naszym najlepszym
interesie jest zachowywanie ewangelicznej nauki.

ks.
Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >