2015-06-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-24

HOMILIA

Życie od Boga

Zazwyczaj w liturgii wspominamy
narodziny dla nieba, czyli moment śmierci tych, którzy byli
wierni Bogu. Narodziny Jana Chrzciciela jest jedną z nielicznych
uroczystości gdy czcimy moment czyichś narodzin dla świata.
Historia o cudownym poczęciu powtarza się kilkakrotnie w Biblii i
zawsze pokazuje, że to Bóg jest autorem życia i że to On ma moc
to życie wzbudzać wbrew ograniczonym możliwościom człowieka i
niesprzyjającym okolicznościom w jakich tenże człowiek żyje.
Zachariasz i Elżbieta są starzy a jednak posiadają coś co
sprawia, że są w stanie wydać na świat życie.
Cywilizacja śmierci Dzisiejszy człowiek chce być coraz
bardziej autonomiczny, chce działać niezależnie od Boga. Człowiek
sam decyduje o powoływaniu do życia i o odbieraniu go. Efektem tej
autonomii jest to, że dziecko coraz częściej jest kojarzone z
zagrożeniem, które odbiera małżonkom możliwości realizowania
się i zaspokajania swoich potrzeb. Taka sytuacja jest zawsze
spowodowana lękiem, który zamieszkuje serce każdego człowieka.
Lękiem, który nam mówi, że nie możemy liczyć Boga, że musimy w
życiu radzić sobie sami. Takie też było serce Zachariasza, który
na obietnicę Boga nie odpowiada wiarą.

Milczenie ZachariaszaBóg jest jednak mocniejszy od
niepewności, która mieszka w sercu tego starego już kapłana.
Stwórca wzbudza życie tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Jednak
Zachariasz pozostaje niemy. Brak wiary odbiera mu mowę. Milczenie
Zachariasza jest bardzo wymowne, gdyż ukazuje, że ten, kto nie
potrafi uwierzyć Bogu, nie potrafi przyjąć z wiarą daru Boga, ten
pozostaje niemy. Chociażby mówił wiele słów to jego słowa nie
mają żadnego znaczenia, są po prostu puste.
Radość narodzin
Narodziny Jana są opisane jako wielki
wybuch radości. Ta radość nie jest jedynie radością rodziców,
którzy doczekali się potomków. Jest to radość wszystkich tych,
którzy w tym wydarzeniu dostrzegli obecność Boga. Bóg wkroczył w
historię swoich wiernych i obdarował ich życiem i to właśnie
jest powód do radości. Bo skoro Bóg jest tak blisko mnie, skoro
uczynił dla mnie tak wielki cud to znaczy, że On naprawdę jest
Miłością. Właśnie ten fakt otwiera usta Zachariasza. Bardzo
znamienne jest to, że pierwszymi słowami, które wypowiada sędziwy
kapłan jest błogosławieństwo.
Życie, które się udziela Uroczystość Narodzin Jana Chrzciciela
jest ogromnym zaproszeniem do zaufania Bogu. To zaufanie ma moc
wyzwalać od lęku, ma moc wyzwalać radość i ma moc wzbudzać
życie. Nie chodzi jedynie o życie fizyczne (choć i ono jest bardzo
ważne), ale również o pełne pokoju życie człowieka, który wie,
że nic nie może mu się stać, gdyż Bóg jest jego obrońcą. To
właśnie ta wiara powoduje, że przestajemy zarażać innych
śmiercią swojego zwątpienia, narzekania i wiecznego niezadowolenia
a zaczynamy ich obdarzać pokojem błogosławiąc Boga w każdej
sytuacji.ks. Marcin Ciunel MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >