2015-06-23 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-23

HOMILIA

Przy rozwiązywaniu konfliktu, Abraham pozostaje przy tym, co
otrzymał jako obietnicę od Boga. Lot
kalkuluje po ludzku, widząc bardziej urodzajną ziemie, wybiera ją.
Ale wybrana perspektywa, zasobnego, bezpiecznego życia, postawiła
go w niebezpiecznej sytuacji: znalazł się pomiędzy ludźmi
niegościnnymi, zamkniętymi na innych. Zamknięcie mieszkańców
Sodomy było do tego stopnia złe, że dopuszczali się ciężkich
przewinień wobec Pana.
To są nasze sytuacje: Czy trwać przy obietnicy
otrzymanej od Boga? Czy iść za pojawiającymi się perspektywami
sukcesu, prosperity, zabezpieczenia? Trzymać się prostej, pokornej
obietnicy ale złożonej przez Boga, czy może wykorzystać pięć
minut, które może się nie powtórzyć? Jakie owoce przyniesie
jedna i druga decyzja? W życiu ludzkim nie ma sytuacji bezpiecznych.
Zawsze jest obecny jakiś rodzaj kruchości, zagrożenia. Tak jak w
przypadku Lota: ziemia urodzajna, coś jak Eden, ale graniczy z
Sodomą. Człowiek uparcie jednak wmawia sobie: dam rady, zapanuję
nad tym, wystarczy zdrówko, wystarczy pieniądz, wystarczy konto w
banku, wystarczy domek, ogródek, wystarczy osoba, która będzie
mnie kochała… . A jednak nie wystarczy! Życie jest drogą, tym
bardziej życie wiary jest drogą, na której często dotykam granic
drugiego człowieka, który jest jaki jest. Jeden jest zgodny,
chętny do współpracy, inny nie. Są jeszcze i tacy, których
bliskość jest i może być zagrożeniem: dla życia fizycznego,
dla życia wiary, dla moralności.
Jaka więc jest recepta na szczęście? – Słowo Boże
objawia:
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie?Kto
zamieszka na Twej górze świętej?Ten, kto postępuje
nienagannie, działa sprawiedliwiei mówi prawdę w swym sercu.

A co winno być święte dla ucznia Chrystusa? Co jest
święte dla mnie? Co jest moim skarbem? Przy jakim skarbie czuwam
sercem? I jak się mają te moje świętości, skarby do
tego co święte i cenne jest w oczach Jezusa Chrystusa? W tajemnice
wiary, Kościół stopniowo nas wprowadza, abyśmy bezcennej Łaski
Bożej nie zdeptali, nie zlekceważyli, nie wykpili, ale uczyli się
przyjmować miłość obecnego Zbawiciela w Słowie, Sakramentach, w
pasterzach, w drugim człowieku, w ciasnej bramie krzyża. To właśnie
tajemnica Ciasnej Bramy jest rzeczywistością, gdzie bliskość
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana wszystkim wchodzącym przez
nią udziela życia i świętości.

ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >