2015-06-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-18

HOMILIA

Czwartek XI tydzień zwykły. Rok B.
Mówi się, że z obfitości serca mówią usta. Jednak serce to nie słownik wyrazów, ale przestrzeń, gdzie rodzi się i dojrzewa miłość. Serce to istota Boga i istota człowieka. Na poziomie serca rodzą się i powstają najgłębsze relacje. Tylko serce może otworzyć się na miłość, którą Bóg daje. Otwierając swoje serce przed Nim, możemy wołać do Niego Ojcze !
Wielość słów może być próbą zakrycia serca, a przecież Bóg ma upodobanie w ukrytej prawdzie, tej która znajduje się najgłębiej, w moim sercu. By serce zostało otwarte, trzeba ciszy, trzeba milczenia. Serce mówi inaczej niż usta. Dlatego św. Jan pisze Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą (por. 1J 3, 17 18).
Serce przebaczone i pojednane może w wolności stawać przed Bogiem i wołać Ojcze. Przebaczenie by mogło przynieść wolność i uzdrowienie, ma dokonać się nie na poziomie tylko słów, ale jak mówi Jezus, z serca. Jest to więc działanie Jezusa w moim sercu, które On może przemienić, jeżeli w szczerości Mu je otworzę.
Niech Duch Święty pomoże otwierać nam nasze serca przed Ojcem, który nie gardzi sercem pokornym i skruszonym, uzdalniając nas do nieustannego przebaczenia i pojednania.
Ks. Jacek G. ms

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >