2015-06-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-17

HOMILIA

Dwie miary

Bądźmy uczciwi w ocenie tego, co
dzieje się wokół nas. Na każdym kroku spotykamy sytuację dwóch miar. W
rodzinie, w ojczyźnie, w gospodarce, w sztuce, polityce, itp.

Jednych mierzymy jedną miarą, a
innych inną. W zależności od okoliczności i własnego interesu. Co uchodzi na
sucho temu, kogo lubimy, staje się powodem oskarżeń w stosunku to kogoś, kto
nie jest nam przychylny.

Inną miarą mierzymy błędy czy
niedociągnięcia partii, którą popieramy, a inną tej, z którą się nie zgadzamy.
Inaczej patrzymy na obraz namalowany przez naszego znajomego, choćby to był
zwyczajny kicz, a inaczej na prawdziwe dzieło sztuki, kogoś, kto zalazł nam za
skórę. Wystarczy przytoczyć opinie o obrazach i freskach Michała Anioła.
Przykłady można by mnożyć. Niech to wystarczy.

Diagnoza św. Pawła

Genialność św. Pawła spoczywa w
jego realizmie. On po prostu zna życie, jest bystrym obserwatorem, a przy tym
człowiekiem, który potrafi przyjąć Boży punkt widzenia i wyczuć Jego zamiar i
myśl. Tego nam tak bardzo czasem brakuje.

Kto skąpo sieje, ten skąpo i
zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

Ekonomiczne
myślenie człowiek nie pokrywa się z ekonomicznym dla nas działaniem Boga,
naszego Ojca. Mieć znaczy o wiele mniej niż być. Mieć to budować tylko na
sobie. Być to ufać, że Bóg stara się o mnie o wiele bardziej niż ja sam o
siebie. I w ten paradoksalny wniosek jest nam tak trudno uwierzyć. Dlaczego? Bo
mieć jest takie mocne, narzucające się, oddziałujące na nasze zmysły. A być
sięga głęboko do duszy, do naszego ja i je karmi czymś nieziemskim. Otwiera
na wieczność. A przecież jesteśmy stworzeni do życia wiecznego, a nie dla doczesności.

Wolność Boga i Jego troska o nas

Z katechizm pamiętamy, że Bóg
jest sędzią, który za dobre wynagradza, a za złe karze. A św. Paweł
przypomina, że

Bóg może zlać na was całą
obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci
byli we wszystkie dobre uczynki.

W
jakiego Boga wierzymy? Jakiego pragniemy? A przede wszystkim, jakiemu Bogu
ufamy i na czym chcemy budować nasze życie?

Panie,
spraw bym był uczciwy aż do bólu w ocenie rzeczywistości, w której przychodzi
mi obecnie żyć i bym właściwie odczytywał pragnienia serca i za tymi pragnieniami
z wiarą odważnie kroczył. Ty naprawdę możesz
wszystko!

ks.
Henryk Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >