2015-06-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-17

HOMILIA

Dwie miary

Bądźmy uczciwi w ocenie tego, co
dzieje się wokół nas. Na każdym kroku spotykamy sytuację dwóch miar. W
rodzinie, w ojczyźnie, w gospodarce, w sztuce, polityce, itp.

Jednych mierzymy jedną miarą, a
innych inną. W zależności od okoliczności i własnego interesu. Co uchodzi na
sucho temu, kogo lubimy, staje się powodem oskarżeń w stosunku to kogoś, kto
nie jest nam przychylny.

Inną miarą mierzymy błędy czy
niedociągnięcia partii, którą popieramy, a inną tej, z którą się nie zgadzamy.
Inaczej patrzymy na obraz namalowany przez naszego znajomego, choćby to był
zwyczajny kicz, a inaczej na prawdziwe dzieło sztuki, kogoś, kto zalazł nam za
skórę. Wystarczy przytoczyć opinie o obrazach i freskach Michała Anioła.
Przykłady można by mnożyć. Niech to wystarczy.

Diagnoza św. Pawła

Genialność św. Pawła spoczywa w
jego realizmie. On po prostu zna życie, jest bystrym obserwatorem, a przy tym
człowiekiem, który potrafi przyjąć Boży punkt widzenia i wyczuć Jego zamiar i
myśl. Tego nam tak bardzo czasem brakuje.

Kto skąpo sieje, ten skąpo i
zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.

Ekonomiczne
myślenie człowiek nie pokrywa się z ekonomicznym dla nas działaniem Boga,
naszego Ojca. Mieć znaczy o wiele mniej niż być. Mieć to budować tylko na
sobie. Być to ufać, że Bóg stara się o mnie o wiele bardziej niż ja sam o
siebie. I w ten paradoksalny wniosek jest nam tak trudno uwierzyć. Dlaczego? Bo
mieć jest takie mocne, narzucające się, oddziałujące na nasze zmysły. A być
sięga głęboko do duszy, do naszego ja i je karmi czymś nieziemskim. Otwiera
na wieczność. A przecież jesteśmy stworzeni do życia wiecznego, a nie dla doczesności.

Wolność Boga i Jego troska o nas

Z katechizm pamiętamy, że Bóg
jest sędzią, który za dobre wynagradza, a za złe karze. A św. Paweł
przypomina, że

Bóg może zlać na was całą
obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci
byli we wszystkie dobre uczynki.

W
jakiego Boga wierzymy? Jakiego pragniemy? A przede wszystkim, jakiemu Bogu
ufamy i na czym chcemy budować nasze życie?

Panie,
spraw bym był uczciwy aż do bólu w ocenie rzeczywistości, w której przychodzi
mi obecnie żyć i bym właściwie odczytywał pragnienia serca i za tymi pragnieniami
z wiarą odważnie kroczył. Ty naprawdę możesz
wszystko!

ks.
Henryk Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >