2015-06-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-16

HOMILIA

Być doskonałym w miłości. To prawda, że ludzka miłość jest
niedoskonała. To prawda, że czasem tak trudno wypełniać to przykazanie.
Ale pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości powie św. Jan od
Krzyża. Bo bez miłości wszystko inne jest puste. Zaświadcza o tym św.
Paweł, mówiąc: Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało
wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał (1
Kor 13, 3).Jezus w dzisiejszej Ewangelii przedstawia nam dość silne
motywy miłości i to właśnie względem nieprzyjaciół. Równocześnie
wykazuje, że przebaczenie nieprzyjaciołom należy do samej istoty
miłości, która wymaga ona od nas trudnych przezwyciężeń własnych oraz
naturalnych odruchów. Jezus przedstawia też wystarczające uzasadnienie
dla miłości nieprzyjaciół: jeżeli jeden i ten sam jest Ojciec zarówno
dobrych jak złych, to jasna rzecz, że zarówno dobrzy i jak źli są sobie
braćmi. I jeżeli ten Ojciec w zasadzie tak samo traktuje dobrych jak
złych dając im równe szanse, to i nasza miłość czy postawa winna być
szansą zarówno dla sprawiedliwych jak i niesprawiedliwych. Jezus dość
wyraźnie każe nam naśladować samego Boga w tej Jego otwartej postawie:
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.Na koniec Bóg
nas stworzył z miłości i dla miłości. On sam- jako jej Źródło i Dawca
pragnie byśmy w niej wzrastali, ubogacając nią samych siebie i
bliźnich.Ks. Paweł Janaszkiewicz MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >