2015-06-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-13

HOMILIA

Niepokalane
Serce Maryi

Dzień po Uroczystości
Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół czci Niepokalane Serce Maryi. Bliskość
tych dwóch wydarzeń naturalnie oddaje bliskość, jaka łączyła Maryję i Jezusa.

Niepokalane Serce czyli
nieskalane grzechem, co wcale nie oznacza, że wyrwane z kontekstu ludzkiej
kondycji.

Fragment Ewangelii, który
Kościół dziś czyta zawiera w końcowym swym fragmencie odniesienie do serca
Maryi. Jest jeszcze kilka miejsc w Ewangeliach, które mówią o sercu Maryi,
zawsze powiązane ze stwierdzeniem, że coś się wydarzyło i że Maryja choć nie
rozumiała tych wydarzeń, to rozważała je w swoim sercu. To bardzo ważne
stwierdzenie.

Myślę, że niepokalaność
Maryi właśnie na tym polegała choć do końca nie rozumiała Słowa Boga (mam tu
na myśli i Słowo, i Wydarzenia, które są
Słowem), to zawsze zgadzała się na Nie w swoim życiu. Wychodziła z
założenia, że Bóg wie, Ja nie muszę tego wiedzieć i zawsze mówiła na te
wydarzenia wielkoduszne: Amen. To jest coś, czego Maryja może nas nauczyć
mówić zawsze Amen niech tak się stanie, na wszystkie wydarzenia w naszym życiu.

ks. Jacek Sokołowski MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >