2015-06-12 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-12

HOMILIA

Serce BogaDzieckoProrok Ozeasz żył w czasach ogromnego zamieszania politycznego i upadku moralnego Izraela. Dwa wieki po ustanowieniu monarchii naród Izraelski w ogromnej części zapomniał o Bogu, który dał mu w posiadanie ziemię na której mieszkał. Nie dziwi więc ostry ton wypowiedzi wielu proroków. Księga Ozeasza ukazuje jednak coś bardzo ważnego. Bóg mówi o swojej miłości do Izraela już od czasów jego nieporadności. Bezbronność niemowlęcia spontanicznie wywołuje w człowieku potrzebę okazania dobroci i czułości, ale w przywołanym obrazie Efraima/Izraela, którego Bóg podnosi jak niemowlę do swojego policzka nie tyle chodzi o bezbronność dziecka ile o jego nieporadność Izrael nie był w stanie zasłużyć sobie na miłość Boga. A Bóg kocha. Kocha ten lud mimo tego, że on wielokrotnie okazał się niewierny.Ukrzyżowana miłośćDzisiejsza Uroczystość mówi właśnie o tej niezwykłej miłości Boga. Bóg kocha. Jego serce jest rozdarte, złamane z powodu grzechu człowieka, ale nie przestaje kochać. Nasze grzechy mają ogromną moc nad nami. Bóg nie kocha grzechu, ale kocha grzesznika.Często wydaje się nam, że Bóg zamierzył dla nas jakąś historię, która obliczona jest na jakiegoś superbohatera. A ponieważ my nie jesteśmy superbohaterami i najczęściej uciekamy przed tym co trudne, uciekamy przed pełnieniem woli Boga i ciągle wpadamy w grzechy myślimy, że Bóg jest zawiedziony i bezradny wobec naszej sytuacji zniewolenia grzechem. Zranione serce Jezusa mówi coś innego. Bóg wykorzystał grzech człowieka, grzech każdego z nas by nas uratować. Bóg zamierzył dla nas historię zbawienia, ale w przeciwieństwie do nas nie miał złudzeń co do naszej kondycji. On wie doskonale to, od czego my uciekamy wie, że nikt z nas nie radzi sobie ze swoimi grzechami i swoją historię zbawienia przewidział właśnie dla takiego człowieka. To my nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że On dokładnie wie o wszystkich naszych grzechach, że wiedział o nich od założenia świata i że ma dla nas rozwiązanie. Właśnie Jego ukrzyżowana miłość jest tą odpowiedzią i tak bardzo pragnie byśmy w nią uwierzyli i pozwolili się uratować.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >