2015-06-07 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-06-07

HOMILIA

X Niedziela Zwykła, Rok B

Jezus niezrozumiany

Jezus spotyka się z niezrozumieniem zarówno swoich
krewnych jak i uczonych w Piśmie. Każdy wyraża to niezrozumienie w sobie
właściwy sposób. Bliscy posługują się myśleniem w kategoriach zdrowego rozsądku
i mówią, iż odszedł od zmysłów. Natomiast ci, którzy posiadali autorytet
uczonych w Piśmie, stawiają diagnozę bardziej subtelną i mówią ma Belzebuba. Jedni
i drudzy sugerują, że Jego zachowanie nie mieści się w żadnym z powszechnie
przyjętych wzorców rodzinnych i społeczno-religijnych.

Dzisiaj niewiele się zmieniło, może jedynie tyle, że
nie mówi się, iż Jezus jest szaleńcem ale pomija się Go w całym niemal życiu
społecznym kłopotliwym milczeniem.

Nowa rodzina
Jezusa pełniący Jego wolę

Jezus jest otoczony ludźmi obcymi, którzy powoli
stają się Jego nową rodziną. Pozwala, aby zabierali Mu czas i wyczerpywali Jego
ludzkie siły. Uczeń Jezusa pozwala tracić swój czas dla tych, którzy są głodni
Słowa i Jego przesłania, aby ostatecznie doprowadzić innych do pełnienia woli
Bożej.

Posłali po Niego, aby Go przywołać

Jezus przywołał do siebie dwunastu i posłał ich, aby
wezwali wszystkich do bycia z Nim. Rodzina Jezusa posyłają, aby był z nimi. Są
odwrócone znaczenia posłania i misji. Ileż to razy wzywamy Jezusa aby nawrócić
Go i dostosować do siebie, zamiast podjąć nawrócenie i dostosować się do Jego
wołania.

Ks.
Jacek P. MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >