2015-05-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-31

HOMILIA

Uroczystość Najświętszej TrójcyBóg, nieogarnionydla
ludzkiego rozumu, z miłością i delikatnością zaproponował człowiekowi
przystęp do Siebie przez przymierza. Zaproponował relację przeżywaną w
wierze w Niego i Jemu. Dał, jako pomoc, Abrahama, którego uzdolnił do
całkowitego zdania się na Boga. Abraham uwierzył, a Bóg dokonał z nim
rzeczy niemożliwych. W nim też wybrał sobie w sposób wolny jeden naród.Dał słyszeć swój głosprzyszedł i wybrał sobie jeden naród, upomniał sie o swój naród,działał
znaki, cuda, na rzecz swojego ludu. Dał Mojżesza – Przewodnika, aby
nauczyć lud, co to znaczy pozwolić prowadzić się Bogu.A później poszedł jeszcze dalej:dał swojego Jedynego Synaa Ten stał się człowiekiempodzielił naszą sytuację we wszystkimuzdolnił
nas i upoważnił, abyśmy przez Niego, wołali do Boga, Abba! Ojcze!
Tatusiu! – ponieważ uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi! Tak! Nas,
buntowników, grzeszników, ślepych na Jego miłość, egoistów, niczym
niezasługujących na takie dary.A teraz – po Zesłaniu Ducha Świętego, Pocieszyciela,to
wszystko czego dokonał w Jezusie Chrystusie dla zbawienia świata –
rozdziela hojnie tym, którzy w Niego wierzą, którzy przyjmują Go i idą
przez wiarę za Nim, obecnym w Kościele świętym. Już nie dla jednego
narodu, ale otworzył w Kościele podwoje wiary dla wszystkich języków i
narodów.Bóg bliski nam.Bóg, przytowujący nasze serca na Jego przyjęcie.Syn, zasiewający w sercu Słowo Życia.Duch
Święty, którego Moc sprawia, że Ziarno zapuszcza korzenie w sercu
wierzącego, kiełkuje, rośnie i wydaje plon dobrych uczynków, w których
można dostrzec, że Bóg Jest, że jest Miłością!To nie Bóg-Idea, ale Bóg osobowy,wkraczający
w historię człowieka i ludzkości. Ikonografia chrześcijańska podjęła tę
tajemnicę wiary już w malarstwie katakumbowym z IV wieku pod tytułem
"Gościnność Abrahama". Później Rublow ograniczy się do przedstawienia
tylko trzech Aniołów ("Trójca"), rezygnując z osoby Abrahama i Sary. Bóg
Trójjedyny, Komunia Życia, Miłości, Ojciec, Syn i Duch Święty, Który
nas z miłości stworzył i z miłości nas odkupił. Obdarza nas swoją
naturą, czyniąc nas swoimi dziećmi, prowadząc do Siebie drogą wiary.Uroczystość Najświętszej Trójcy prowokuje we mnie pytanie:Jaki
jest ten Bóg w którego wierzę? Ile jest w tym teorii – "dotąd znałem
Cię ze słyszenia" (Hiob)? Ile jest obecnego doświadczenia życia z wiary,
które pozwala na wyznanie: Poznałem Ciebie. Ty jesteś nasz Bóg! Ty
jesteś moim Bogiem! Ojcze, Synu, Duchu Święty, Jedyny Boże!ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >