2015-05-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-31

HOMILIA

Uroczystość Najświętszej TrójcyBóg, nieogarnionydla
ludzkiego rozumu, z miłością i delikatnością zaproponował człowiekowi
przystęp do Siebie przez przymierza. Zaproponował relację przeżywaną w
wierze w Niego i Jemu. Dał, jako pomoc, Abrahama, którego uzdolnił do
całkowitego zdania się na Boga. Abraham uwierzył, a Bóg dokonał z nim
rzeczy niemożliwych. W nim też wybrał sobie w sposób wolny jeden naród.Dał słyszeć swój głosprzyszedł i wybrał sobie jeden naród, upomniał sie o swój naród,działał
znaki, cuda, na rzecz swojego ludu. Dał Mojżesza – Przewodnika, aby
nauczyć lud, co to znaczy pozwolić prowadzić się Bogu.A później poszedł jeszcze dalej:dał swojego Jedynego Synaa Ten stał się człowiekiempodzielił naszą sytuację we wszystkimuzdolnił
nas i upoważnił, abyśmy przez Niego, wołali do Boga, Abba! Ojcze!
Tatusiu! – ponieważ uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi! Tak! Nas,
buntowników, grzeszników, ślepych na Jego miłość, egoistów, niczym
niezasługujących na takie dary.A teraz – po Zesłaniu Ducha Świętego, Pocieszyciela,to
wszystko czego dokonał w Jezusie Chrystusie dla zbawienia świata –
rozdziela hojnie tym, którzy w Niego wierzą, którzy przyjmują Go i idą
przez wiarę za Nim, obecnym w Kościele świętym. Już nie dla jednego
narodu, ale otworzył w Kościele podwoje wiary dla wszystkich języków i
narodów.Bóg bliski nam.Bóg, przytowujący nasze serca na Jego przyjęcie.Syn, zasiewający w sercu Słowo Życia.Duch
Święty, którego Moc sprawia, że Ziarno zapuszcza korzenie w sercu
wierzącego, kiełkuje, rośnie i wydaje plon dobrych uczynków, w których
można dostrzec, że Bóg Jest, że jest Miłością!To nie Bóg-Idea, ale Bóg osobowy,wkraczający
w historię człowieka i ludzkości. Ikonografia chrześcijańska podjęła tę
tajemnicę wiary już w malarstwie katakumbowym z IV wieku pod tytułem
"Gościnność Abrahama". Później Rublow ograniczy się do przedstawienia
tylko trzech Aniołów ("Trójca"), rezygnując z osoby Abrahama i Sary. Bóg
Trójjedyny, Komunia Życia, Miłości, Ojciec, Syn i Duch Święty, Który
nas z miłości stworzył i z miłości nas odkupił. Obdarza nas swoją
naturą, czyniąc nas swoimi dziećmi, prowadząc do Siebie drogą wiary.Uroczystość Najświętszej Trójcy prowokuje we mnie pytanie:Jaki
jest ten Bóg w którego wierzę? Ile jest w tym teorii – "dotąd znałem
Cię ze słyszenia" (Hiob)? Ile jest obecnego doświadczenia życia z wiary,
które pozwala na wyznanie: Poznałem Ciebie. Ty jesteś nasz Bóg! Ty
jesteś moim Bogiem! Ojcze, Synu, Duchu Święty, Jedyny Boże!ks. Antoni Skałba MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >