2015-05-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-30

HOMILIA

Szukanie Mądrości

Przystępujący do Jezusa uczeni w Piśmie i arcykapłani wydają
się szukać racjonalnej odpowiedzi na pytanie o znaki czynione przez Jezusa. Na
pierwszy rzut oka zadają pytanie właściwe. Chcą mieć jasność w kwestii źródła
mocy Jezusa. Dobrze znają rozpowiadane plotki na temat rzekomych uzdrowień.
Cała scena ma miejsce już po mesjańskim wjeździe do Jerozolimy i wypędzeniu
sprzedawców ze świątyni. Dostrzegamy ich prawdziwą intencję ośmieszyć,
sprowokować, skompromitować. Odpowiedź Jezusa odsłania ich lęk przed reakcją
tłumu i niepewność. Dotykamy tu tematu stanowiącego zachwyt mędrca z księgi
Syracydesa mądrości, tematu dobrze znanego Izraelitom.

Mądrość w rozumieniu biblijnym oznaczała cechę lub dobro
istniejące poza człowiekiem, którego on sam powinien szukać, pożądać. W tym
sensie prawdziwą i pełną mądrość posiadał tylko Bóg, zaś człowiek zbliżając się
do Stwórcy mógł ją pozyskiwać, odnajdywać. W tym ujęciu owocem dojrzałej
mądrości jest poznanie i ukochanie Boga. Współczesna mentalność nierzadko
mylnie utożsamia mądrość z rangą tytułu umieszczonego przed nazwiskiem, ze
sprytem, wiedzą i ilorazem inteligencji, umiejętnością wpływu na myślenie i
działanie innych. Dar mądrości otrzymywany podczas sakramentu bierzmowania
uzdalnia chrześcijanina do jasnego rozróżnienia dobra od zła oraz wyboru dobra.
Jezus mówiąc o mądrości posługuje się przypowieściami o domu zbudowanym na
skale i piasku oraz o mądrych i głupich pannach.

Jeżeli chcemy osiągnąć mądrość prawdziwą, która jest darem
Boga i pozwala nam widzieć świat Jego oczami, potrzeba nam umiłowania prawdy i
czystej intencji. Odnajdywanie mądrości nie jest ścieżką bez trudów i porażek.
Wytrwałość i prostota serca są znakiem poszukiwacza Bożej mądrości. Czego zabrakło
uczonym i arcykapłanom, dlaczego nie rozpoznali Syna Bożego, obiecanego
Mesjasza w Jezusie? Zabrakło im prostoty, pokory, chęci odnalezienia woli
Bożej, zabrakło im czystej intencji. Prawdziwej mądrości nie mierzy się
wysokością wypłaty. Warto jej szukać, o nią prosić i jej oczekiwać, ponieważ
Mądrością jest sam Bóg. Wraz z prawdziwą mądrością przychodzi do naszego
wnętrza.

ks. Piotr Stangricki MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkie



Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >