2015-05-27 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-27

HOMILIA

Uczniowie
byli w drodze

To naturalna postawa uczniów Jezusa. Być w
drodze! I to nie byle jakiej drodze. W drodze do Jerozolimy, do tej niebieskiej
Jerozolimy, gdzie dobry Bóg przygotował dla nas mieszkanie. W czasie tej drogi
najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze to, że to Jezus prowadzi a my mamy
iść ZA NIM! Ile razy biedny musi gonić by nas wyprzedzić, abyśmy nie narobili
głupot i nie zeszli na manowce! Po drugie w czasie tej drogi, On sam wyjaśnia
wszystko co nas czeka, dokąd zdążamy i jakie postawy mamy przyjąć, by cel ten
osiągnąć!

Nie
wiecie, o co prosicie

Pytanie Braci jest dobrym odzwierciedleniem
tego, że mimo zaproszenia Jezusa: proście, a będzie Wam dane, my ciągle nie
wiemy o co mamy prosić! I prosimy o jakieś przyziemne sprawy, zaszczyty,
pozycje, relacje, dobra, układy, itp. Jezus przypomina, by prosić o skarby,
które nie przemijają, by szukać najpierw w naszym życiu Królestwa Bożego i
Jego Sprawiedliwości, a tym samym wszystko inne będzie nam dodane!

poczęli oburzać się na Jakuba i Jana

O jacy to my święci i poprawni zawsze
jesteśmy, tylko ciągle problem z innymi! Zamiast się oburzać, zobaczmy, że nasi
Bracia żyjąc obok nas, mają naprawdę piękne pragnienia. Może nie zawsze
potrafią je wyrazić jak trzeba, ale są oddanymi Bogu sługami! A my? A JA?!

Bo
i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu

No właśnie! To wyznanie Jezusa ma być wyznacznikiem
wszystkiego w życiu Jego uczniów. To zdanie ustawia ich – czyli nas na
właściwym miejscu! Pojęcie wielkości i pierwszeństwa nabiera zupełnie innego
znaczenia! To nie świat i jego interesowni słudzy będą nam wyznaczać standardy
życia i zachowania. To uczynił już Jezus Chrystus! I jeżeli chcemy godnie nosić
Jego imię, jesteśmy zaproszeni by Go naśladować: SŁUŻĄC ODDAWAĆ ŻYCIE za
przyjaciół swoich!

Ks. Krzysztof Żygadło MS

Duszpasterz w Sanktuarium w La Salette

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >