2015-05-25 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-25

HOMILIA

Matka
Kościoła

W
poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Kościół
w Polsce przeżywa święto Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła. W
jaki sposób Maryja, Matka Chrystusa staje się Matką Kościoła?
– pytał
kiedyś Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Godzina
krzyża -to spotkanie się dwóch szczytów miłości i-
na podstawie ogólnego prawa miłości -to spotkanie musi być
życiodajne.
() Maryja
stojąca pod krzyżem wtym momencie stała się Matką
wszystkich mających dostąpić odkupienia za cenę śmierci
Chrystusa. Stała się Matką wszystkich żyjących iMatką
Kościoła dlatego, że była oddana Chrystusowi, zwłaszcza wtej
szczytowej godzinie miłości na krzyżu. Dlatego, że była
Oblubienicą Chrystusa -zjednoczona zNim przez miłość
wdokonywaniu dzieła odkupienia -stała się Matką
Kościoła. Słowa Chrystusa skierowane zkrzyża do
Maryi:Niewiasto,
oto syn Twój ido Jana: Oto Matka twoja(J
19, 26. 27) nie są więc słowami, które ustanawiają pewną
rzeczywistość (np. oddanie Maryi pod opiekę Jana), ale są
słowami, które zwiastują, objawiają to, co się stało. W ten
sposób pojęte macierzyństwo Maryi wobec Kościoła -ukazuje
je jako rzeczywistość głęboko zakorzenioną wJej osobowych
relacjach do Chrystusa oraz jako Jej rzeczywisty udział
wprzekazywaniu nam nowego życia.

Rozważania
ks. Blachnickiego mogą być dla nas o tyle cenne, że przeżywając
dzisiejsze święto, możemy być nie tylko odbiorcami,
beneficjentami macierzyńskiej troski Maryi o Lud Boży, Mistyczne
Ciało Chrystusa, którego zrodziła. Możemy Maryję również
naśladować w Jej oblubieńczym, całkowitym oddaniu Chrystusowi,
zwłaszcza w naszych godzinach krzyża. Oddając się
Chrystusowi w miłości Kościół staje się Matką, jak Maryja,
staje się płodny, bogaty w dary i charyzmaty Ducha Świętego,
którego zesłanie jest przecież owocem Paschy Chrystusa.

ks.
Grzegorz Szczygieł MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >