2015-05-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-21

HOMILIA

Nie tylko za nimi proszę, ale i za
tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie.

Ostatnia wieczerza. Jezus żegna
się z Apostołami. Piękna jest ta modlitwa, którą Jezus zanosi do Ojca. Poleca
nie tylko swoich uczniów, ale i każdego z nas, cały Kościół. Bo każdy z nas
wierzy w Jezusa dzięki Słowu Kościoła. Nawet w ten ostatni wieczór Jezus
uczy swoich uczniów oraz nas patrzeć na
rzeczywistość z szerszej perspektywy – obiecuje, że zawsze będzie z nami i
wzywa nas do głoszenia Ewangelii.

W ostatnią niedzielę
przeżywaliśmy uroczystość Wniebowstąpienia Jezusa. Wtedy Nauczyciel również
żegnał się z uczniami. Ale zawsze, bardzo mocno podkreślał, że nigdy nie
pozostawi Swojego Kościoła. Dlatego tak ważne jest nasze oczekiwanie na Ducha
Świętego. Zostało kilka dni do celebracji tej uroczystości. Jezus obiecał, że jeśli będziemy najpierw
szukać królestwa Boga i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie nam dodane
(Mt 6,33). Niesamowita obietnica w perspektywie naszych codziennych mniejszych
i większych problemów.

Dlatego patrz dziś na Jezusa, bo
On modli się za Ciebie do Ojca, tak jak przed wiekami modlił się za Apostołów.
Dlatego Ty dziś módl się do Boga, aby Jego Miłość trwała w Tobie.

Ks.
Jakub Dudek MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >