2015-05-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-20

HOMILIA

Na pożegnanie

Dzisiejsza Ewangelia jest w perspektywie pożegnania Jezusa z uczniami,
17 rozdział to modlitwa za nich, sami uczniowie w niej uczestniczą.
Doświadczenie pożegnania nie jest nam obce, niektórzy bardzo nie lubią
pożegnań, unikają ich, a czasem wręcz uciekają od nich.

Zapraszam Cię do refleksji nad własnym przeżywaniem pożegnań, z kim, lub
czym musiałeś się rozstać, jak to przeżyłeś. Czy pozwoliłeś na odejście tej
osobie.

Jezus rozmawia z Ojcem o uczniach, ich losie, i miłości jakiej doświadczą
w mocy Ducha Świętego.

,,Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim
imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno".

Jezus pozwala sobie i uczniom przeżyć pożegnanie, jest ono zawsze jakimś
trudem, bo przerwane relacje, więzi z konkretną osobą przynoszą ból. Jezus
zbliża się do chwili całkowitego posłuszeństwa i wypełnienia woli Ojca. Odda
życie na zbawienie świata, uczniowie rozumieją to jako całkowitą utratę
Nauczyciela, unicestwienie, całkowite zerwanie więzi, relacji, tak to wygląda w
pierwszym spojrzeniu. Takie doświadczenie może prowadzić do odkrycia nowego,
nowych relacji, perspektyw.

Modlący się Jezus uczy apostołów jak przeżyć rozłąkę, oni
najprawdopodobniej mało z tego rozumieją, ale przyjdzie czas, że Duch ich
pouczy o wszystkim.

Gdy przeżywasz rozstanie, zakończenie relacji, utratę jakiejś
znajomości, ucz się od Jezusa modlitwy za tych ludzi, za siebie samego i miej
nadzieję na większe owoce tych trudnych doświadczeń.

ks.
Łukasz Stachura MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >