2015-05-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-19

HOMILIA

TROSKA
UCZNIA JEZUSA O ŻYCIE WIECZNE

Dobrze że dzisiaj sięgamy po Słowo z dnia, ponieważ jest to testament
Jezusa ogłoszony w czasie Ostatniej Wieczerzy. A w testamencie zawarte są
rzeczy bardzo cenne. Co Jezus pozostawił
nam w spadku? Jezus wprowadza nas do swego skarbca, aby dać nam życie wieczne.
Zbawiciel udziela nam tego daru mocą daną Mu przez Jego Ojca.

Wiele razy słyszymy to określenie: życie wieczne, ale czy wiemy co ono
oznacza. Życie wieczne to poznanie Ojca i Syna, to pełna miłości relacja
między kochającymi się Osobami, to nieustanne dążenie do scalenia tych Osób w
miłości. Bóg Ojciec kocha swego Syna Jezusa, a On kocha swego Ojca i nas. Jezus
dając nam życie wieczne otwiera nam drogę do intymnej Komunii z Bogiem. Życie
wieczne jest dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa naszym udziałem już teraz
a jednocześnie wciąż oczekujemy na jego pełnię.

Życie wieczne jako dar i zadanie ofiarowane jest uczniom Jezusa. A uczeń
Jego zgodnie z przeczytanym dzisiaj Słowem nie jest z tego świata ale należy do
Ojca. Uczeń jest ukochanym dzieckiem Ojca i trwa w jego miłości. Uczeń jest
bratem Jezusa. W tę relację braterską weszliśmy przeżywając z Chrystusem naszą
życiową Paschę, przechodząc z nim ze śmierci do życia. Uczeń wreszcie to ten,
który zachował Słowo, przyjął je, poznał i zaufał Mu.

Jako uczniowie nie jesteśmy z tego świata, ale dalej w nim do śmierci
pozostajemy będąc wciąż narażeni na pokusę życia życiem tego świata a nie
życiem Chrystusa, które jest życiem wiecznym. Niech przewodnikiem w walce
duchowej o życie wieczne w tym świecie będzie nam św. Paweł. W czytanym dzisiaj
fragmencie z Dziejów Apostolskich Paweł tak mówi do starszych Kościoła w
Efezie: Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i
posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o
Ewangelii łaski Bożej.

Ks.
Roman Gierek MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >