2015-05-18 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-18

HOMILIA

Pan
Jezus ostrzegł nas, swych uczniów: Na świecie doznacie ucisku (J 16, 33).
Dlatego przyrównał drogę życiową chrześcijanina do dźwigania krzyża.

Chrystus
woła do nas: miejcie odwagę. Odwaga to gotowość stanięcia twarzą w twarz z
niebezpieczeństwem, z jakimś trudnym zadaniem. To lekarstwo na naszą słabość,
która waha się wobec możliwego cierpienia. Tylko człowiek odważny może
powiedzieć sobie nie i przy tej decyzji wytrwać. Ale źródło tej odwagi nie
leży w nas, a w Chrystusie, który mówi: Jam zwyciężył świat. Dlatego i my w
nim możemy pokonać naszą słabość. Jak powiedział św. Pawłowi: Wystarczy ci
mojej łaski. I my możemy powtórzyć za św. Pawłem: wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia. Bo i nam Chrystus daje Ducha Świętego, ducha mocy i odwagi.

Musimy
się jednak o ten dar modlić. Chrystus zapewnia: Ojciec da z nieba Ducha
Świętego tym, którzy Go proszą. Bóg nie wkracza w nasze życie siłą, On się nam
nie narzuca. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi
otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. A to otwarcie drzwi dokonuje
się specjalnie w modlitwie. Dlatego w chwili dla nich tak ciężkiej i
niebezpiecznej w Ogrójcu, Pan Jezus powiedział Apostołom: Módlcie się, abyście
nie ulegli pokusie.

Mówimy,
że kochamy Boga, ale czy zapraszamy Go do siebie, chcemy z Nim spędzić czas? On
nam obiecał, że to zaproszenie przyjmie – i tak nas i uraduje, i umocni. W Nim
zwyciężymy.

Ks.
Paweł J.MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >