2015-05-17 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-17

HOMILIA

Przeżywamy uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego. Jezus zajmuje należne Mu miejsce, po prawicy Boga Ojca.
Ostatnie pytanie jakie zadają Jezusowi Apostołowie dotyczy rzeczy końca czasów.
Wielu dziś biegnie za ciekawostkami, chciałoby wzrokiem sięgnąć dalej niż
pozwala na to nasz wzrok, nasza wiara. Pogoń za nowością czy pogoń za tajemnicą?
Jak patrzy na to Jezus? Odpowiada : Nie
wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. (Dz 1, 8)Jak więc podchodzić do tych ciekawostek? Podobnie
jak Apostołowie WPATRYWAĆ SIĘ W JEZUSA !!!

Po wniebowstąpieniu uczniowie z
uporem wpatrywali się w postać Pana, który sprzed ich oczu został zabrany do
nieba. Nie wasza to rzecz, znać czas i
miejsce poucza swoich uczniów, nie biegajcie od nowinki do ciekawostki,
wpatrujcie się we Mnie i oczekujcie spełnienia obietnic. Bóg powołuje nas do
szczęścia i miłości, daje nam pośrednika Jezusa. Chrześcijanin jest powołany do
kontemplacji. To właśnie w Chrystusa
mamy się wpatrywać, To Jego mamy słuchać, to Jemu mamy powierzać nasze sprawy i
problemy, gdyż On za nami nieustannie oręduje przed Bogiem. Cóż zatem mamy
czynić? Jak przeżywać naszą wiarę? Prosić od dary Ducha Świętego to On będzie
kontynuatorem misji Jezusa – Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc. W mocy Ducha Świętego napełni nas Boża Mądrość, Bóg podzieli się z
nami swoim życiem, swoim bogactwem, oczekiwanie na spełnienie obietnicy jest
otwarciem serca na Boże działanie. Przyjęcie daru Ojca i Syna obdarzy nas mocą
z wysoka, uzdalniając nas do wypełniania woli Bożej. WPATRUJMY SIĘ W JEZUSA I
OCZEKUJMY WYPEŁNIENA OBIETNICY OJCA !!!ks. Zbigniew Cybulski MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >