2015-05-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-16

HOMILIA

Świat chce zobaczyc Ciało Jezusa

Przeżywamy
jeszcze okres wielkanocny. Wydarzenia wielkanocne przyniosły nam Dobrą Nowinę o
zbawieniu: Teraz nastało zbawienie,
potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci
naszych został strącony. Tę Nowinę trzeba zanieśc całemu Światu. Jest to zadanie
Kościoła , a więc każdego z nas.

Jezus patrząc w
przyszłośc modli się o to , aby misja została wypełniona. Wypełnienie misji dokonuje się przez
świadectwo słowem i życiem. Św. Jan Paweł
II mówił, że świadectwo jest pierwszym i sposobem ewangelizacji. Słowo i życie są
jak dwie strony monety, która ma wartośc tylko wtedy, gdy rzeczywiście obydwie
istnieją. Życie jest potwierdzeniem
prawdziwości głoszonych słów.
Podstawowym warunkiem i argumentem, który może przekonac o prawdziwości
słów i przekonac do wiary w Jezusa Chrystusa jest jednośc uczniów: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Kiedy Kościół jest
podzielony, kiedy Ciało Pańskie , którym jesteśmy jest podzielone Chrystus
staje się nieczytelny. Chrystus pragnie i dzisiaj wędrowac przez ten świat i
tak jak kiedyś dotykac ludzi swoją miłością.

Jednośc uczniów mówi więcej
niż słowa.

Ks.
Jan Gierlak ms

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >