2015-05-16 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-16

HOMILIA

Świat chce zobaczyc Ciało Jezusa

Przeżywamy
jeszcze okres wielkanocny. Wydarzenia wielkanocne przyniosły nam Dobrą Nowinę o
zbawieniu: Teraz nastało zbawienie,
potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci
naszych został strącony. Tę Nowinę trzeba zanieśc całemu Światu. Jest to zadanie
Kościoła , a więc każdego z nas.

Jezus patrząc w
przyszłośc modli się o to , aby misja została wypełniona. Wypełnienie misji dokonuje się przez
świadectwo słowem i życiem. Św. Jan Paweł
II mówił, że świadectwo jest pierwszym i sposobem ewangelizacji. Słowo i życie są
jak dwie strony monety, która ma wartośc tylko wtedy, gdy rzeczywiście obydwie
istnieją. Życie jest potwierdzeniem
prawdziwości głoszonych słów.
Podstawowym warunkiem i argumentem, który może przekonac o prawdziwości
słów i przekonac do wiary w Jezusa Chrystusa jest jednośc uczniów: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Kiedy Kościół jest
podzielony, kiedy Ciało Pańskie , którym jesteśmy jest podzielone Chrystus
staje się nieczytelny. Chrystus pragnie i dzisiaj wędrowac przez ten świat i
tak jak kiedyś dotykac ludzi swoją miłością.

Jednośc uczniów mówi więcej
niż słowa.

Ks.
Jan Gierlak ms

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >