2015-05-15 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-15

HOMILIA

Lęki, które przeżywamy w naszym życiu
mają różne natężenie, dotyczą wielu spraw i są związane z wiekiem i
wykonywanymi zadaniami. Więc powody ich powstawania są bardzo złożone. Jedną z
pierwszych oznak lęku może być milczenie. Pewnie i nam zdarzają się sytuacje, w
których, ze strachu wolimy milczeć. Czasem słyszymy wewnętrzny głos, że
powinniśmy otworzyć usta, zabrać głos, ale lęk bywa mocniejszy i każe nam
siedzieć cicho.

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja
jestem z tobą … mówi Pan w nocnym
widzeniu do św. Pawła w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Więc i
Apostołowi Narodów nie były obce lęki. Towarzyszyły mu one w przepowiadaniu
Dobrej Nowiny. Źródło ich pochodzenia rozumiemy lepiej czytając
wcześniejsze wersy. Po tym jak zostaje wyśmiany i zlekceważony w Atenach (Posłuchamy cię o tym innym razem), i
jak wyszydzony przez Żydów w Koryncie po ludzku ma prawo być zniechęcony. To
zniechęcenie może rodzić u niego obawy i lęki. Są one uzasadnione, bo dotyczą
osądzenia go przez prokonsula Achai Gallio. Kto z nas nie boi się sądów? Pan
dodaje Pawłowi odwagi. Wręcz nakazuje mu się nie lękać. Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!(Mt 14,27) mówi Jezus krocząc po
wzburzonych falach jeziora do zalęknionych uczniów w łodzi.

Ochrzczony i żyjący wiarą i z wiary
czuje powołanie do głoszenia Chrystus jak św. Paweł. Ale też jak on przeżywa strach
przed odrzuceniem, wyszydzeniem, pogardą czy fałszywymi sądami. Dzisiejsze
Słowo jest również skierowane do każdego z nas. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą … To
zapewnienie, że Jesus jest z nami staje się mocniejsze w dniach oczekiwania na
święto Zesłania Ducha Świętego. Jezus dał nam obiecanego Pocieszyciela. On jest
z nami. On zachęca nas nieustannie do głoszenia o Chrystusie. Niech motywacji
do tego dodadzą nam słowa Jesusa z dzisiejszej Ewangelii. Bo z głoszeniem Słowa
jest jak z rodzeniem dziecka. Przed porodem jest smutek. Lecz gdy człowiek
przyjdzie na świat to nie pamięta się już o bólu. Amen.

Ks. Witold Kuman MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >