2015-05-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-13

HOMILIA

Bogu podobają się nie – mądrzy

Gdy przyjrzeć się mowie św. Pawła w Atenach to mamy do czynienia z
perfekcyjnym przepowiadaniem Dobrej Nowiny, któremu praktycznie nic nie brakuje.
Jednak owoc tego głoszenia możemy ocenić jako mizerny tylko niektórzy
(czytaj: mało) przyłączyli się do niego i uwierzyli. Dlaczego? Ponieważ Paweł
trafił na mądrych ludzką mądrością.

Często nasza mądrość jest ogromną przeszkodą dla Pana Boga, aby mógł
się przebić do naszego serca i je nawrócić mam swoją rację; to jest lepsze; tak
zawsze było; prawdą jest dla mnie to, co mi pasuje; jeśli coś sprawia mi
przyjemność to jest dobre, itd. Potrzebujemy pokory umysłu, by przyjąć
Chrystusa; rozum powinien nauczyć się klękać przed tajemnicą wiary. Taką
postawę może sprawić w nas jedynie Duch Święty, którego Jezus posyła, gdy Go
prosimy.

Dlatego uprzywilejowani w przyjęciu Dobrej Nowiny są ci, którzy z ludzką
mądrością mają mało wspólnego. Przypatrzcie
się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej,
niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co
głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby
mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i
wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by
się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. (1 Kor 1, 26 29)

Ks. Jacek Sokołowski MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >