2015-05-12 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-12

HOMILIA

Wtorek, VI Tydzień Wielkanocny
Smutne jest tylko to, że nie jesteśmy święci
Lon Bloy

Pożegnanie z Jezusem
Rozdział 15 i 16 Janowej Ewangelii to mowa pożegnalna Jezusa. Mówił On swoim uczniom o sprawach budzących lęk, zapowiadał, że będą cierpieć, że będą prześladowani. Jezus z jednej strony ich pociesza, z drugiej nie chce ukrywać złych rzeczy. Nie próbuje ich oszukać, mówi, jak będzie. Jezus nigdy nie przyciągał ludzi do siebie złudnymi obietnicami, nie działał jak dobry przedstawiciel handlowy: tak zachwalić towar, by się sprzedał.

Duch Święty w miejsce Jezusa nasze odejścia
Jezus mówił dalej, że jeśli On nie odejdzie, to Duch Święty do nich nie przyjdzie. Jezus musi opuścić ten świat, by Duch Święty mógł do nas przyjść.
Jezus nam dziś pokazuje, że przychodzi czas, że ktoś musi odejść, przychodzi czas, kiedy ktoś wypełnił swoją misję i czeka ktoś inny, by dalej prowadzić dzieło. Jezus idzie dalej, mówi uczniom, że pożyteczne będzie Jego odejście, pożyteczne będzie, że przyjdzie ktoś nowy, kto będzie ich prowadził.
My księża możemy zrobić sobie rachunek sumienia, w jaki sposób opuszczamy nasze dzieła? W jaki sposób opuszczamy nasze miejsce pracy, szkoły, urzędy? Czy jesteśmy w stanie przygotować ludzi na zmiany, czy potrafimy stworzyć odpowiednią atmosferę wokół nowej osoby? Czy byłbym w stanie powiedzieć mojej ukochanej grupie wiernych, że ta zmiana będzie dla nich pożyteczna?

Smutek
Bóg daje pokój, radość, zapał do pracy, ufność, nadzieję. A co daje zły duch? Smutek, rozpacz, przygnębienie, niechęć do pracy, zwątpienie, brak wiary w przyszłość.
Smutnemu Pan Bóg nie smakuje. Wtedy zaczyna mu smakować drugi człowiek. Zaczyna mu smakować seks, zaczynają mu smakować pieniądze, zaczyna mu smakować władza, stanowisko i pierwsze krzesła
Każdy, kto jest smutny czegoś broni. Dlaczego w serce apostołów wchodzi smutek? Bo chcą zachować swoje projekty. Chcą, by Jezus został z nimi. Każdy smutny broni swego majątku, swoich pieniędzy, swego czas, swojej sławy, swego projektu, swojej projekcji na życie Broni swoich wizji: jak ma wyglądać drugi człowiek, jak ma wyglądać moja wspólnota zakonna, jaki ma być mój przełożony, rektor czy prowincjał, wreszcie broni tego, jaki powinien być sam
Pewien brat zapytał abba Pojmena: Co mam czynić, ojcze, bo opanował mnie smutek? Starzec odrzekł mu: Nie gardź nikim, nie oceniaj nikogo, nie oczerniaj nikogo, a Pan obdarzy cię pokojem.
Ewagriusz z Pontu żył na przełomie IV i V wieku. Zajmował się klasyfikacją grzechów głównych. Nauczał nie o siedmiu grzechach głównych, ale o ośmiu. Ósmym grzechem, jaki wymieniał był smutek.
Demon smutku potrafi zarażać serce i bardzo mocno zamykać je na Pana.

Modlitwa za smutnego
Jeśli kto pomiędzy wami smutny jest mówi święty Jakub niechaj się modli. Na smutek najszczególniejszym lekarstwem jest modlitwa: ona bowiem podnosi ducha do Boga, który jest jedyną pociechą, jedyną naszą radością.
Św. Franciszek z Asyżu, kiedy zauważył na twarzy któregoś z braci smutek, podchodził do niego i mówił do ucha: Idź, bracie, do spowiedzi, a odzyskasz radość!".
Jesteśmy w okresie paschalnym i mamy doświadczenie tego, że co roku przeżywamy historię, która zmienia smutek wradość.
ks. Bohdan D. ms

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >