2015-05-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-11

HOMILIA

Poniedziałek szóstego tygodnia wielkanocnego. Rok B.
Jezus dzisiaj obiecuje Pocieszyciela, Ducha Prawdy, by nasze życie wiary, życie chrześcijańskie było świadectwem. Wartość i autentyczność świadectwa weryfikuje się w trudnych doświadczeniach, kiedy okoliczności sprawiają, że rodzi się lęk, strach oraz przychodzi pokusa wycofania się, zamilczenia czy ucieczki. Jak być wiernym ojcem, matką, mężem czy żoną kiedy w życiu pojawia się trudne doświadczenie choroba, śmierć, zdrada, grzech ? Kiedy we wspólnocie, w której żyję pojawia się trudna osoba ? Kiedy na drodze powołania pojawiają się przeciwności, krytyka, ośmieszanie, obmowa czy nieprawdziwa opinia ? Sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie głosić Jezusa, być świadkami Jego miłości do nieprzyjaciół, wyznawać wiarę. Dlatego Jezus pragnie nas do tego uzdolnić, posyłając nam swojego Ducha, który czyni nas mężnymi i wiernymi świadkami Jego zwycięstwa.
Nie "martwmy" się zatem trudnościami w naszym życiu wiary, życiu chrześcijańskim, bo Jezus o nich doskonale wie. W tych doświadczeniach daje siłę i moc do ich przezwyciężenia i pokonania. Możemy dzięki temu zachować równowagę. Nie chodzimy po skrajnościach. W powodzeniach zachowujemy pokorę, a w przeciwnościach mamy ufność w miłość Jezusa do nas, który jest i udziela Ducha Pocieszyciela, aby nas umacniał.
Dlatego trzeba nam wołać do Jezusa, aby otworzył nasze serca na Słowo, które rodzi w nas wiarę i daje życie, tak jak w przypadku Lidii, o której mówią Dzieje Apostolskie. Pan może też i nasze serca otworzyć, które są na Niego często zamknięte. Mamy serce otwarte i uważne na to, co mówi świat, a z taką nieuwagą, powierzchownością słuchamy Słowa, które Jezus do nas kieruje.
W tym miesiącu wpatrujemy się w Maryję, która uważnie słuchała słowa, które Bóg do Niej kierował i to słowo w swoim sercu rozważała, nosiła. Ona dzięki temu wzrastała w wierze i tą wiarę mężnie wyznawała w każdych okolicznościach swojego życia. Była prawdziwym świadkiem miłości Boga do człowieka. Patrzmy zatem na naszą Matkę i naśladujmy ją w tym, prosząc Ją zarazem, aby wstawiała się za nami, wołając do Syna, aby otworzył nasze serca na Jego Słowo i na Jego Ducha.
Ks. Jacek G. ms

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Żyj jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów.”
(bł. Michał Kozal)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >