2015-05-09 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-09

HOMILIA

Posłanie

Słuchając dzisiejszego Słowa
trzeba sobie uświadomić, że Jezus zna doskonale świat, w którym żyję. Całe
stworzenie należy do Boga, od Niego bierze swój początek. Przez Jezusa świat
został zbawiony. Patrząc jednak na rzeczywistość każdy z nas widzi, że jest
wiele przestrzeni media, cała sfera komercji, wiele rodzin, przestrzeni życia
społecznego, wspólnot – które wolą nie widzieć Jezusa i nie słyszeć Jego
Ewangelii.

JaJak to jest w moim świecie?
Słuchając dzisiejszej Ewangelii warto zapytać siebie samego, jakie miejsce w
moim życiu zajmuje Jezus? Co się dzieje w moim środowisku, w relacjach, w moim
zwracaniu się do innych, tematach, które poruszam, jakie miejsce mają tam słowa
Jezusa? Jakie miejsce zajmuje Bóg w moich zamiarach dnia codziennego, celach
życiowych, na ile kieruję się Jego Słowem w mojej codzienności? W końcu czy są
takie przestrzenie mojego życia, w których niema miejsca dla Boga?

Codzienność

Słowo dzisiejsze przypomina
mi prawdę, że idąc za Chrystusem, będę podobnie jak On doświadczał zarówno
przychylności, jak i prześladowań. Przypomina, że idąc Jego drogą nie czeka na
mnie tylko i wyłącznie pasmo sukcesów i podziwu od innych ludzi. Może warto
dziś pytać siebie jak reaguję, gdy doświadczam niechęci z powodu wartości
ewangelicznych, którymi żyję? Czy w takich sytuacjach jestem gotów przeżyć
odrzucenie i niezrozumienie i iść za Nim pomimo wszystko?

Bóg

Jestem posłany przez Niego,
zaprasza mnie, żebym w codzienności był Jego świadkiem. Chce mi błogosławić
każdego dnia, zaprasza żebym w ufnej modlitwie oddawał Mu to wszystko, co
przeżywam, radości i trudy. Nie zabraknie
ci mojej łaski, tak mówi do mnie każdego dnia.

ks. Grzegorz MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >