2015-05-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-05-05

HOMILIA

Dawca prawdziwego pokoju

W
dzisiejszej Ewangelii (J 14,27-31) Jezus mówi
swoim Apostołom, że zostawia im pokój. Pokój pochodzący od Jezusa jest kompletnie
inny od pokoju, który człowiekowi chce dać świat. Pokój pochodzący od świata jest
zazwyczaj wynikiem przemocy, manipulacji, wojen, w najlepszym razie presji
pewnych środowisk na osoby, które sprawują władzę. Na czym więc polega pokój
Chrystusa?

Wieczorem
w dzień zmartwychwstania Jezus przychodzi do zebranych w Wieczerniku Apostołów
i dwukrotnie mówi im Pokój wam. Przekazał im także Ducha Świętego i dał władzę odpuszczania grzechów (J 20,19-23). Prawdziwy pokój jest więc owocem
zmartwychwstania Jezusa, a nie ludzkich, często ułomnych wysiłków. Prawdziwy
pokój jest też jednym z owoców obecności Ducha Świętego. Takiego pokoju doznają
ci wszyscy, którzy w sakramencie pokuty wyznają swoje grzechy i przeżywają
pojednanie z Bogiem, drugim człowiekiem i sobą. Jeśli więc chcemy cieszyć się prawdziwym pokojem, prośmy o ten dar właśnie Jezusa. Módlmy się z wielką nadzieją, że jak Apostołom, tak i nam hojnie udzieli swojego pokoju. Prośmy też, by Duch Święty umacniał w nas ten wspaniały dar Zmartwychwstałego Pana.Pamiętajmy jeszcze o modlitwie za wszystkie miejsca, w których nie ma pokoju. Módlmy się za ludzi, którzy już od dawna nie doświadczają pokoju w
rodzinach, w sąsiedztwie, czy w swojej ojczyźnie. Módlmy się również za prześladowanych chrześcijan.
Wspierajmy ich modlitwą, by nie poddawali się lękowi, by ich serc nie ogarnęła
nienawiść, albo chęć odwetu, ale by zawsze wierzyli w obietnicę Jezusa: To wam
powiedziałem, abyście radowali się pokojem dzięki Mnie. W świecie będziecie
doświadczać ucisków, lecz ufajcie! Ja zwyciężyłem świat (J 16,33).

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >