2015-04-26 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-04-26

HOMILIA

"Popatrzcie,
jaką miłością obdarzył nas Ojciec…" Te słowa z pierwszego listu św. Jana
zapraszają nas do przeżywania wielkiej radości. Bóg nas kocha, ta Jego miłość
jest tak wielka, że oddaje swoje życie za nas. Miłość Boga do nas jest niezmienna,
wieczna i bezwarunkowa.

Jak ja
odpowiadam na tak wielką miłość? Popatrzmy, jaką miłością obdarzamy Ojca…

Dzisiejsza
Ewangelia mówi o dwóch sposobach kochania. Pierwszy jest na wzór "dobrego
pasterza", który daje swoje życie za owce. To zachęta, aby żyć sprawiedliwie,
uczciwie, zgodnie z przykazaniami. Być dobrym ojcem, matką, dzieckiem… kochać
za darmo. Wierzyć Bogu i w Boga, ufać Jego opatrzności. Widzieć w sakramentach
miejsce spotkania z uzdrawiającym Ojcem. Dzięki łasce wielu z nas tak żyje.

Bywa, że
jesteśmy tym wszystkim zmęczeni. Dość już mamy tej miłości, która wymaga od nas
zaangażowania i poświęcenia. Zmęczony i zniechęcony "dobry pasterz",
bardzo szybko może się stać "najemnikiem". Bo przecież muszę kochać,
trzeba się starać, należy chodzić do kościoła i modlić się. Miłość zaczyna
stawać się obowiązkiem a życie przykrym czasem trudu i pasmem porażek.

Grzech
zabija w nas radość i pokój. Grzech a czasem przyzwyczajenie w jego popełnianiu
sprawia, że jesteśmy na "bożej pańszczyźnie", którą trzeba odpracować
i mieć święty spokój.

Niech Niedziela
Dobrego Pasterza, przypomni nam, że każdy z nas powołany jest do świętości,
która nie wynika z obowiązku zachowywania przykazań, lecz z pragnienia
upodobnienia się do naszego Stwórcy, który żyje w pełni szczęśliwości i miłości,
do której nas zaprasza.

Ta niedziela
rozpoczyna tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W
tym roku towarzyszy mu hasło Powołania a świętość: poruszeni Pięknem. Prośmy
szczególnie o powołania do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów i Sióstr
Saletynek.

Modlitwa o nowe
powołania

Panie Jezu, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem
(J14,6). Ty dajesz siłę tym, których sam powołujesz, aby całym sercem
odpowiedzieli TAK na Twoje wołanie.

Daj wielu
usłyszeć Twój głos, który echem rozbrzmiewa w sercu:Pójdź za mną! Niezdecydowanych pociągnij ku
sobie swą Miłością, przeżywających trudności napełnij pokojem, a tych, którzy
już kroczą za Tobą umacniaj w drodze do świętości.

Matko Boża
Saletyńska wyproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby nigdy nie brakło tych, którzy
z całą gorliwością serca pójdą w świat, aby głosić Twe orędzie wzywające świat
do nawrócenia. Amen.

ks. Łukasz Soczek MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >