2015-04-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-04-24

HOMILIA

Jezus wypowiada bardzo trudne słowa. Nie bez znaczenia jest
również to, że wypowiada je w synagodze. Mówi o swoim Ciele i swojej Krwi w
miejscu, które jest sercem ortodoksyjności i Prawa dla lokalnej ludności. W tym
miejscu słowa Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne
brzmią jeszcze bardziej bulwersująco. Nas te słowa już nie gorszą ale to nie
znaczy, że rozumiemy z tych słów wiele więcej niż ówcześni słuchacze. Nie
rozumiemy. Przyjmujemy, staramy się pojąć, w pobożnością uczestniczymy w
Eucharystii, której te słowa dotyczą, ale nie rozumiemy zbyt wiele. Eucharystia
dalej zostaje poza naszymi poznawczym zasięgiem. Chyba już czas żebyśmy nie
tyle próbowali zrozumieć tę Tajemnicę, co zaczęli się nią cieszyć. Eucharystia
jest źródłem życia duchowego. A to dużo. Jest się czym ucieszyć.

Paweł nic nie rozumiał z tego co go spotkało ale zrobił coś
bardzo cennego. Przyjął to doświadczenie i zaczął głosić w synagogach, że
Jezus jest Synem Bożym. Głosił, mimo, że jeszcze nie rozumiał dokładnie, co to
znaczy, że Jezus jest Synem Bożym.Ks. Marcin Sitek

Nadchodzące wydarzenia
26-28 maj - Nowe życie w Duchu Świętym
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Najświętsza Panna chroni mnie zawsze, gdy tylko Ją wezwę. Jeśli nachodzi mnie niepokój czy też mam jakiś kłopot, to od razu zwracam się do Niej — i zawsze, jak najczulsza z Matek, zajmuje się moimi sprawami.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >