2015-04-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-04-20

HOMILIA

SZUKAJĄC
JEZUSA

Nasza Ewangelia jest w kontekście Paschy, święta które mówi
o przechodzeniu Boga wśród ludzi i o potrzebie przechodzenia człowieka.
Bóg uczy mnie dzisiaj bym trwał w relacji, do siebie, moich bliskich, rodziny,
bo On sam jest w relacji do mnie. To takie proste a tak łatwo zapominam o tym,
że Stwórca przyjmuje i pragnie mojego życia, mojej wolności, mojego szczęścia.
Zapraszam Cię byś pobył przez chwilę z tą myślą: ,,Jestem chciany przez Boga,
On troszczy się o mnie. Słowa proroka Jeremiasza mogą być pomocne w tej
modlitwie:

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim
przyszedłeś na świat,poświęciłem cię. (Jr 1, 5)

Bóg przechodząc między nami mówi o swojej obecności, a
przechodzenie człowieka świadczy o naszej wolności. Mam tu na myśli
przechodzenie jako rozwój duchowy człowieka, Jezus w dzisiejszej Ewangelii
zabiera nas w drogę. Ludzie idą za Mistrzem bo są głodni, w sposób fizyczny
pragną chleba, ale to pragnienie prowadzi do czegoś więcej.

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a
także Jego uczniów,wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali
Jezusa. (J 6, 24)Życie
duchowe polega na ciągłym podążaniu za Nauczycielem, ta droga oznacza rozwój,
poznawanie siebie, są w nią wpisane błędy i nie udane próby. Bycie uczniem jest
przechodzeniem, ze śmierci do życia, życia w obecności Boga. By doświadczyć tej
drogi poznania Boga pozwól sobie na przebywanie z Nim, daj Mu konkretną ilość
czasu by mógł mówić do ciebie. Przeczytaj jeszcze raz dzisiejszą Ewangelię i
badaj które Słowo cię karmi, co się budzi w twoim sercu.

Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten,
który trwa na wieki,a który da wam Syn Człowieczy. (J 6, 27)

Noś w pamięci i sercu Słowo, które cię dotyka, tak będziesz
trwał w obecności Boga, a ta obecność pozwoli ci rozeznać dalsze kroki rozwoju
duchowego.Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał,poucz
mnie o Twoich ustawach.Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich
postanowień,abym rozważał Twoje cuda.(Ps 119)

ks. Łukasz Stachura MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >