2015-04-11 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-04-11

HOMILIA

Sobota w Oktawie Wielkiej Nocy.

Czas przeżywany w Liturgii,
pomaga nam na nowo odkryć prawdę, że Jezus Zmartwychwstały ciągle daje się
rozpoznać, byśmy mieli żywe doświadczenie spotkania z Nim. Ukazuje się
kobietom, ukazuje się uczniom w drodze, ukazuje się wszystkim uczniom siedzącym
za stołem, mimo iż wcześniej nie chcieli uwierzyć i odrzucali świadectwo tych,
co Go widzieli. Dobrze, że Jezus się nie obraża, ale cierpliwie znosi brak
wiary, przychodząc kolejny raz, dając następną szansę.

Tego spotkanie nie da się
zatrzymać dla siebie. To jest nie możliwe. Nie można o tym nie mówić. Można nie
mówić o tym co się przeczytało, o czym się ma wiedzę, ale nie da się nie mówić
o czymś, co jest osobistym doświadczeniem, nawet jeżeli się jest niewykształconym,
nieuczonym jak Piotr i Jan. Również groźby i próba zastraszenia nie
powstrzymają przed dawaniem świadectwa.

Jezus Zmartwychwstały chce
każdemu się ukazać, byśmy byli świadkami życia, a nie śmieci. Byśmy mogli nieść
Dobą Nowinę o życiu, które jest w Jezusie. Świat dzisiejszy proponuje i
rozgłasza, szczególnie przez media, cywilizację śmierci, a uczeń Jezusa ma iść
i głosić cywilizację życia, miłości, która jest owocem Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Jezusa.

Niech Duch Święty uzdolni nas do
podjęcia tego jedynego zadania, które Jezus przekazał Kościołowi, które nie
utraciło nic ze swojej aktualności również dzisiaj.

Ks. Jacek G. ms.

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >