2015-04-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-04-08

HOMILIA

Dlaczego znika?

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb,

odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał
im.

Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go,
lecz On zniknął im z oczu.

Chromi
od urodzenia

Każdy z nas jest chromy, i to nie od
urodzenia, ale już od poczęcia: wpadamy w sidła grzechu pierworodnego, który
dopiero po urodzeniu zostaje zgładzony przez Chrzest. Ale nawet po chrzcie wszyscy
doświadczamy bycia chromym do końca życia. Jest jednak obecny wśród nas Ten,
który sam nie będąc nigdy chromym stał się dla nas chromym przyjmując ludzką
naturę Jezus Chrystus, który przez swoje Z-martwych-powstanie przywrócił człowiekowi
radość chodzenia i chwalenia Boga. I nie robi tego osobiście, tylko udziela tej
władzy Kościołowi, aw nim swoim uczniom: Apostołom, biskupom, kapłanom.
To przez głoszone przez nich słowo ludzie odzyskują zdrowie, stają się wolni,
otrzymują godność, której sami nie potrafią odzyskać. To dzięki Słowu, które
wlewa nadzieję ludzie skrępowani swoimi grzechami ikonsekwencjami swoich
czynów odzyskują sprawność ludzi wolnych, pokornych isłuchających Boga,
który się objawia w świecie. Jezus swoją obecność życzył sobie powierzyć
Kościołowi; to dzięki tej posłudze w wierze dokonuje się przemiana serca, które
wznakach paschalnego przejścia Jezusa ze śmierci do życia widzi swoje
uzdrowienie imożliwość przejścia z grzechu – choroby duszy, do świętości
– wolności duszy.

Zniknął,
nie zniknął

Łukasz z Kleofasem mieli wiele
oczekiwań w stosunku do Jezusa. Nawet w czasie drogi do Emaus sporo dyskutowali
z Wędrowcem na ten temat. Nie dotarło do nich to, że ustanowienie Eucharystii w
Wieczerniku w przeddzień Pasji Jezusa już pozostaje obecne w świecie na dobre.
Gdy Jezus ukazuje się Marii Magdalenie, to jej mówi, aby Go nie dotykała. I
słusznie: przecież już jest obecny w Eucharystii czy Apostołowie już ją
sprawowali, czy nie, nie jest ważne. Eucharystia została już ustanowiona i
trwa. Teraz Jezus jest bardziej obecny wEucharystii niż w swoim
przemienionym ciele, które przedstawia rzeczywistość mistycznego doświadczenia
Pana, dostępną tylko dla niektórych, niż Jego status powszechny, gdy jest
dostępny dla każdego. Teraz ONA-EUCHARYSTIA obowiązuje jako OBECNOŚĆ prawdziwa
i rzeczywista po prostu namacalna.

Może dlatego w Emaus, przy stole, gdy
Jezus łamał chleb na oczach dwóch uczniów, oni zrozumieli, gdzie Go mają
szukać. Otworzyły im się oczy wiary i zobaczyli, że nie zostali opuszczeni
nawet wtedy, gdy On zniknął.

ks. Karol P. MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Badź sobą.”
(Michel Quoist)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >