2015-04-03 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-04-03

HOMILIA

Wielki PiątekOto się powiedzie mojemu słudzeDzisiejsza liturgia słowa rozpoczyna się od paradoksalnego zdania z Księgi Proroka Izajasza: Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Tego rodzaju stwierdzenie stosowano w odniesieniu do władców starożytnych monarchii, którzy wstępowali na tron. Paradoksalne jest, że po tej wzniosłej zapowiedzi cała dalsza część liturgii mówi nam o cierpieniu i wyniszczeniu Jezusa. W naszych kategoriach powodzenie i wywyższenie w żaden sposób nie kojarzy się z cierpieniem i traceniem życia.Hebrajskie słowo sachal (powodzić się) w swoim podstawowym sensie znaczy być roztropnym, rozumnym. Powodzi się temu, kto jest roztropny, mądry, kto potrafi żyć. Na początku Księgi Jozuego pojawiają się słowa, które Bóg skierował po śmierci Mojżesza do jego następcy:Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. (Joz 1,7-8)Roztropność, do której Bóg zachęca Jozuego to posłuszeństwo słowu Bożemu, które ma mu pozwolić na wzięcie w posiadanie ziemi obiecanej. Właśnie posłuszeństwo Bogu jest nam ukazywane przez złego ducha jako droga pełna cierpienia i tracenia życia. Patrząc na krzyż zazwyczaj widzimy cierpienie, widzimy umierającego Syna Bożego. Tymczasem zmierzający do ukrzyżowania Jezus mówi o sobie, że jest zielonym (tzn. żyjącym) drzewem. On jest posłuszny i choć to posłuszeństwo prowadzi go na krzyż, to pozostaje żywy. Z drugiej strony grzech jest nieposłuszeństwem, które pozornie oznacza ocalenie życia od cierpienia i śmierci jednak ostatecznie do tej śmierci prowadzi.Dzisiejszego opisu męki Jezusa możemy więc słuchać w dwojaki sposób, albo będziemy się litowali nad Tym, którego źli ludzie i dramatyczne okoliczności doprowadziły do śmierci, albo zobaczymy w Nim wstępującego na tron Króla wprowadzającego powierzony sobie lud do nieba. Jak stwierdza prorok Izajasz: Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci.xMCMS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >