2015-03-31 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-03-31

HOMILIA

Naród
kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło /Iz 9,1/

O zachłannym Bogu

Nie będzie narzekania, jaki to ten świat podły
i że współcześni Judasze odchodzą w ciemną noc, aby knuć swoje intrygi. Będzie
o Bogu Wojowniku. Nie można inaczej, skoro Izajasz w pierwszym czytaniu na
Wielki Wtorek twierdzi, że uczynił ze
mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. Mało? To jeszcze
przypomnę o ustach, które są ostre jak miecz. I jeszcze o planach podboju
całego świata, aż po krańce ziemi.

Proszę,
nie zaprzeczajcie. To nie są określenia pasujące do delikatnej osoby, która
trwożliwie szepcze zdrowaśki. Ten Bóg jest wojowniczy, zachłanny. Podoba się,
czy nie, proroctwo zapowiada postać Syna Bożego.

Jeden z was Mnie zdradzi. Zdanie, które jak ostry miecz
uderzyło w uszy Apostołów. Nie ma owijania w bawełnę, nie ma skamlania,
narzekania. Światło nie ucieka przed ciemnością. I kiedy Judasz pogrąża się w
fizycznych i duchowych ciemnościach, Jezus stwierdza, że to właśnie teraz Syna
Boży został otoczony chwałą. Nieprawdopodobnie nielogiczne stwierdzenie dla
naszych małych umysłów!

Jak
to? Teraz, gdy wszystko zaczyna się sypać?

Judasz
ucieka przed zapowiadaną światłością. A Światłość wkracza w noc tego świata,
jak strzała, która była dotąd utajona w kołczanie.

Co masz czynić, czyń prędzej! Znowu ta zachłanność! Słynny komentarz
św. Augustyna do sceny Wieczernika stwierdza:

Chrystus pragnie raczej przyspieszyć
zbawienie wierzących, niż piętnować występek niewiernego. Został On wydany z
powodu naszych grzechów, umiłował Kościół i wydał się za niego (por. Ef 5,25).
I doprawdy, nikt nie wydałby Chrystusa, gdyby On sam się nie wydał. Kiedy
Judasz Go zradza, On wydaje siebie: pierwszy targuje cenę sprzedaży, drugi –
naszego zbawienia.

Daleko
jesteśmy od ducha tego wydarzenia. Narzekamy na świat, liczymy porażki,
rozpamiętujemy zdrady, ponieważ boimy się zła i traktujemy je, jak równego
przeciwnika.

Jak
jest naprawdę? Posłuchajmy choćby Benedykta XVI: W Męce
Jezusa cały brud świata wchodzi w kontakt z nieskończenie Czystym. Gdzie świat
z całą swą niesprawiedliwością i z wszelkim okrucieństwem dotyka nieskończenie
Czystego, tam On, Czysty, jest równocześnie mocniejszy. Poprzez ten kontakt
brud świata jest prawdziwie wchłonięty, zniweczony i przemieniony przez
nieskończoną miłość.

Cóż,
nie nawołuję do dawania świadectwa wiary w stylu kamikaze, ale gruntowne nawrócenie w powyższej
kwestii każdemu z nas by się przydało.

ks.
Andrzej Wierzba MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >