2015-03-30 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-03-30

HOMILIA

W domu
Przyjaciół

Słowo
Boże Wielkiego Tygodnia pragnie dopomóc nam w głębokim zrozumieniu sensu cierpienia
i śmierci Jezusa Zbawiciela. Dopiero wtedy możemy odkryć prawdę o tym, że Bóg
pomimo ludzkich słabości wypełnia Swoją wolę, którą jest zbawienie człowieka i
uwolnienie go z więzów śmierci duchowej, która jest skutkiem grzechu pierwszych
rodziców. Pieśni o Słudze Jahwe zapisane przez proroka Izajasza były dobrze
znane przez Izraelitów, a jednak nie rozpoznali w Nauczycielu z Nazaretu
oczekiwanego Mesjasza, Syna Bożego.

Ewangelia
Janowa przenosi nas dzisiaj do Betanii, do domu Przyjaciół Jezusa Marty,
Marii i Łazarza. Przed chwilą tłum witał Jezusa z wielką fetą u bram
Jerozolimy, znając znaki i cuda pragnie obwołać Go Królem. Jezus jednak wymyka
się, powodując ich rozczarowanie, a w konsekwencji okrucieństwo. Wizytą u
przyjaciół Mistrz z Galilei stracił poparcie izraelskich mas. Cóż takiego
dokonało się naprawdę w Betanii? Jezus przed męką spędza czas pośród swoich
przyjaciół, wzmacnia się przed cierpieniem i męką, którą za chwilę podejmie. Tu
przygotowano dla Niego ucztę. Centralnym momentem dzisiejszej ewangelii jest
moment namaszczenia. Wartość olejku nardowego, owe 300 denarów było równowartością
zapłaty za rok pracy. Niewielu spośród uczestników tej sceny jest w stanie
zrozumieć jej wymowę. Tylko Jezus i Maria dostrzegają sens tego wydarzenia. Ona
namaściła Swego Pana na dzień pogrzebu, przechowała najcenniejszy dar i
ofiarowała wszystko, co miała Temu, który w tej scenie był straceńcem, największym
nędzarzem. Jezus jest świadomy, że niebawem straci wszystko szacunek ludu i
wierność swoich uczniów. Tym bardziej potrzebuje przestrzeni, która go pokrzepi
i wzmocni przed wykonaniem Woli Ojca.

Niestety
dziś prawdziwa przyjaźń rozumiana, jako wspólne szukanie dobra i wartości nie
jest ceniona. Wir obowiązków i zadań, ciągłe zabieganie o sprawy codzienne,
brak czasu na wszystko nie sprzyjają rodzeniu się i trwaniu głębokich przyjaźni.
Mimo to warto o nie walczyć. Słowo boże przestrzega również przed zbyt
pochopnym wyborem przyjaciół. Przyjaźń trzeba najpierw poddać próbie.

Wielki
Tydzień bezpośrednio wprowadza nas w czas Jezusowej Paschy przejścia ze śmierci
do życia. Być może nie udało się wielu z nas dobrze wykorzystać czasu Wielkiego
Postu, dokonać postanowień albo wiernie ich dotrzymać. Nic nie jest jeszcze
stracone. Ważne, by nie stracić tych ostatnich dni. Wrażliwość Boga,
którynie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomykudaje
nam pewność, że każdy z nas ma zawsze szansę powrotu do bliskiej więzi z
Bogiem. Św. S. Faustyna zachęca nas do walki:Niech żadna dusza nie wątpi,
chociażby była najnędzniejsza, póki żyje – każda może się stać wielką świętą,
bo wielka jest moc łaski Bożej. Od nas zależy tylko nie stawiać oporu działaniu
Bożemu (Dz 283).

Ks. Piotr
Stangricki MS

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie wystarczy znać dobro, trzeba je praktykować.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >