2015-03-20 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-03-20

HOMILIA

CZAS KAIROS CZASEM ZBAWIENIA

A
zbliżało się żydowskie Święto Namiotów.Rzekli
więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi
ujrzeli czyny, których dokonujesz. 4Nikt
bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić.
Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaż się światu!(J7, 2-3)

Jezus
jest przynaglany do działania, jest ono wpisane w logikę ludzką, wynika z
planowania. Nie poddaje się tym sugestiom bo czas kairos jeszcze nie nadszedł,
Jezus zna wolę Ojca i przyjmuje ją w całym swoim życiu. Czas kairos nadejdzie,
godzina zbawienia nastanie, ale trzeba na nią z ufnością oczekiwać. By nie przegapić
tego czasu zbawienia podejmij odpowiednie środki, twoje postanowienia
wielkopostne mają służyć rozpoznawaniu czasu kairos. Historia z Księgi
Nechemiasza podpowiada mi konkretne kroki.

Wtedy zgromadził się
cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną. I domagali się od pisarza
Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. (Ne 8, 1)

Izraelici
pragną słuchać Słowa od Boga, Święto Namiotów przypomina ludowi o wędrówce
przez pustynię, na pamiątkę tego mieszkają w szałasach zrobionych z gałęzi i
liści. Pragnienie poprzedza poznanie, kto pragnie ten zamieszka nawet w
namiocie by spotkać się z Bogiem.

Wtedy
Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy
pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu
waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie! Cały lud bowiem płakał, gdy
usłyszał te słowa Prawa.

Następnego
dnia naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici zebrali się u pisarza
Ezdrasza, aby zgłębić słowa Prawa. (Ne
8, 9.13)

Kapłani
i lewici przyszli do pisarza Ezdrasza, wspólnie czytali Święte Księgi a on
uczył ich modlitwy Słowem i umacniał ich serca. To jest potrzebne najpierw nam
kapłanom, osobom konsekrowanym, by zgłębiać Słowo Pana, uczyć się rozumienia
duchowego, a przede wszystkim przyjąć to Słowo do codziennego życia. Lud
słuchał codziennie przez 15 dni, kojarzy mi się to z rekolekcjami lectio divina lub ignacjańskimi, gdzie przez 8 dni trwając w skupieniu i na modlitwie
słuchałem Słowa Bożego.

Bóg
przynagla nas dzisiaj do dobrego zaplanowania Świąt Paschalnych, w Noc Paschy,
tj. sobotę wieczorem usłyszymy dziewięć czytań. Słuchanie tak obfitego Słowa
wymaga od nas przygotowania, nastawienia się na tą celebrację. Liturgia tej
Nocy jest Matką wszystkich liturgii całego roku. Życie chrześcijańskie toczy
się od Paschy do Paschy, więc koniecznym jest by ją celebrować bez żadnego
pośpiechu, z sercem ufnym i otwartym. Do tego przygotowuje nas czas Wielkiego
Postu. ,,Dlatego wszędzie tam, gdzie to możliwe, niech będą wykonane wszystkie
czytania, aby zapewniona była niezbędna długość Wigilii Paschalnej wynikająca z
jej natury. (Paschalis sollemnitatis 85)

W
te święta Wielkanocne Jezus przejdzie w twojej okolicy, pomyśl czy chcesz się z
Nim spotkać, czy chcesz wejść z Nim w relację przyjaźni. W te święta nie dajmy
się owładnąć króliczkom, zajączkom, pisankom, tu chodzi o coś bardzo ważnego, o
twoje zbawienie, o twoje przyjęcie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego do
twojego serca, od tych świąt zależy twoje życie wieczne. Inwestuj już dzisiaj.
Czas kairos nadchodzi.

ks. Łukasz Stachura MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >