2015-03-19 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-03-19

HOMILIA

ŚWIĘTY JÓZEFIE NAUCZ MNIE SZTUKI
PROROKOWANIA

Odkąd wszedłem w głębszą
relacje ze Słowem Bożym i odkąd Słowo służy mi pomocą w rozeznawaniu św. Józef stał
się dla mnie słuchającym i rozeznającym prorokiem.

Powróćmy
do momentu, kiedy młody Józef zakochany w Maryi marzy. Zapewne wśród marzeń
pojawia się również pragnienie bycia ojcem. Aż tu niespodziewanie staje przed swoją Dziewczyną, która jest w
ciąży, a On czysty, i niewinny brzemienną Ją nie uczynił. Wstrząśnięty
wydarzeniem, chce właściwie odczytać jego znaczenie.

Z
Ewangelii dowiadujemy się, że był sprawiedliwy. Psalm 1 i 119 wyjaśnia nam, że
człowiek sprawiedliwy to taki, który dniem i nocą rozmyśla nad Słowem Boga.
Sprawiedliwy słucha Słowa, rozważa Go, stawia Mu pytania, szuka w Nim
odpowiedzi, wreszcie głosi Słowo Boże. Józef pyta więc Słowa Bożego o wyjaśnienie
tego wydarzenia. I jaką odpowiedź otrzymuje?

Odpowiedź
dana przez Słowo jest dwuczęściowa.
Księga Powtórzonego Prawa (22rozdz.) mówi, że jeżeli narzeczona zajdzie w ciąże
w mieście, to na pewno jest temu winna.
Narzeczony jest zobowiązany wówczas złożyć na nią doniesienie. Za takie przewinienie musi zostać
ukamienowana a narzeczony musi jako pierwszy rzucić kamień na jej głowę, żeby
umarła. Decyzja przed którą stoi Józef jest w dalszym ciągu trudna. Na
podstawie tego, co czyta musiałby dokonać wyboru między wiernością Prawu a
zaufaniem do czystej Maryi. Co uczyni prawy Józef? Rozeznawanie nie lubi
pośpiechu.

Z
Ewangelii dowiadujemy się, że w nocy we śnie ukazuje się Mu Anioł Pana. To
ukazanie się Anioła wskazuje na objawienie się Boga, który w ten sposób
przychodził do proroków, którzy w nocy przeżuwali Słowo Boże. Józef nie tylko
słyszy Słowo od Boga ale okoliczności jakie temu zwiastowaniu woli Najwyższego
towarzyszą wskazują na to, iż Józef awansował w tym momencie do rangi
proroka. Prorok Józef nazwany został w tym objawieniu synem Dawida. Łatwo
więc odnosi te słowa do zbawczej obietnicy Boga. Dociera powoli do Niego, iż
razem z Maryją jest włączony w początek spełnienia się obietnicy danej
Dawidowi. Anioł Pana obwieszcza Mu również, że stan brzemienny Maryi jest
dziełem Ducha Świętego a nie człowieka. Jako znający Słowo odnosi zapewne tę
nowinę do Izajaszowego proroctwa, o Pannie, co pocznie i porodzi Emanuela. Nasz
Prorok przechodzi od litery do ducha, od prawa do łaski. Powstaje w ten sposób
nowa jakość. Józef podejmuje decyzję. Nie zadenuncjuje Maryi. Nie opuści Jej
potajemnie. Weźmie Ją do siebie – pozostając wiernym zarówno Jej jak i Prawu.

Chciałbym tak wierzyć Słowu Boga i
tak w oparciu o Nie rozeznawać jak św. Józef. Św. Józefie bądź moim
nauczycielem.

Ks.
Roman Gierek MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Maryja jest zawsze gotowa przyjść nam z pomocą. Czcijmy Matkę Najświętszą, a będziemy zbawieni.”
(św. Ojciec Pio)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >