2015-03-13 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-03-13

HOMILIA

POTYKAĆ SIĘ NA PROSTEJ DRODZE

Tytułem wprowadzenia chciałbym
przytoczyć fragment wypowiedzi p. Małgorzaty Terlikowskiej, pochodzącej z
wywiadu udzielonego portalowi Onet.

Skutków ubocznych stosowania
antykoncepcji hormonalnej jest przecież wiele []. Po latach brania tabletek
może udać się zajść w ciążę, ale jest na przykład poronienie lub dzieci rodzą
się z wadami. Potem są dramaty. Albo kobiety nie mogą zajść w ciążę. I dochodzi
do paradoksalnej sytuacji najpierw wydają ogromne pieniądze, żeby dzieci nie
mieć, a potem znów wydają jeszcze większe, żeby dzieci mieć (in vitro). A
zarabiają na tej niewiedzy koncerny farmaceutyczne i kliniki leczenia
niepłodności. Celowo przytoczyłem powyższą wypowiedź, aby oświetlić ukryte zafałszowanie w jednej z dziedzin życia człowieka,
bardzo ważnej i dzisiaj szczególnie poruszanej w przestrzeni publicznej.

Kto może się potknąć na prostej
drodze? Ozeasz mówi, że grzesznicy. Kim
są ci grzesznicy? To ci, którzy są ślepi, bo tylko ślepy może się potknąć na
prostej drodze. Z czego wypływa ta ślepota? Z nieuwzględnienia w swoim życiu
Bożych racji, Bożej prawdy, Bożego Słowa, które jest lampą dla moich stóp i
światłem na mojej ścieżce (Ps 119, 105).

Asyria (naprawdę) nie może nas
zbawić (Oz 14, 4). Asyria była potężnym państwem, gdzie Izraelici szukali
oparcia, ale Pan wyraźnie mówi nie zbawi was ona. To potężne państwo może
symbolizować demona, tego, który uzurpuje sobie władzę absolutną. Państwo nie
jest i nie może być Bogiem, jakiekolwiek państwo.

Drogi Pana są proste: kroczą nimi
sprawiedliwi (Oz 14, 10). Sprawiedliwi w Bożym rozumieniu ci, których drogę
życia oświetla Słowo Boże poznane i przyjęte.

ks. Jacek Sokołowski MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >