2015-03-10 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-03-10

HOMILIA

A może wystarczy przebaczyć 1 raz?

Piotr w
Ewangelii pyta się Jezusa: ile razy przebaczać, czy aż 7 razy?

Jeżeli takie pytanie postawisz ty bracie i siostro, co odpowiesz sobie. Ile
razy możesz i masz przebaczać. Odpowiesz, to zależy w jakich okolicznościach.
Im mniej boli krzywda wyrządzana przez drugiego, tym łatwiej, im rzadziej nas
krzywdzą, tym rzadziej takie pytania stawiamy. Raz na rok, na miesiąc, na
dzień, a może w ciągu całego naszego życia? Czy chodziłoby
tylko o liczenie sytuacji w których przebaczyliśmy, stawiając przy tym granice
naszemu przebaczeniu. A gdy pojawi się ósma okoliczność dla przebaczania, to
wtedy moglibyśmy mieć prawo powiedzieć: wystarczy, bo już przebaczaliśmy 7
razy. Piotr oczywiście nie
wspomina żadnego okresu, ale rozumie, ze liczba 7 według biblijnej symboliki oznacza zawsze.

Piotr się pyta w
imieniu nas, bo i sam
doświadczył przebaczającej miłości, kiedy zdradził Jezusa w strachu przed
ludźmi, wcześniej zapewniając o swojej gotowości umrzeć za swojego Pana.

Wiemy, ze mamy
przebaczać. Uczymy się przebaczać.

Bo przebaczenie to postawa, odpowiedź na jakieś zło, które zostało
uczynione sobie, innym ludziom. Św. Jan napisze w liście: Jeśli mówimy, ze nie
mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy (1 J 1,8).
Jeżeli wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rz ,23), a grzech
rani nas samych i innych ludzi, to częstymi są sytuacje, gdy sami krzywdzimy
lub jesteśmy krzywdzeni przez innych. Krzywda boli, jeżeli
ktoś tak nas zranił, zło jest tak wielkie, a jeżeli nieodwracalne

Czy łatwo przebaczyć? Są takie sytuacje, ze nawet jeden raz życiu, trudno
przebaczyć. Doświadczają ci, którzy latami trwają w usprawiedliwionym gniewie,
złości, w poczuciu krzywdy i w żądaniu wydania sprawiedliwego wyroku na
krzywdziciela. Są porady w jaki sposób przebaczać tym,
którzy nas skrzywdzili.

Piotr doświadczył potrzeby przebaczenia. Tylko czy są granice przebaczenia.
Czy jest takie wydarzenie, po którym powiemy: wystarczy, nie przebaczę, ostatni
raz przebaczam, Jezus w odpowiedzi na pytanie Piotra rozszerza te ilość gestów
przebaczania. Jeżeli siedem oznacza zawsze, to 77 zawsze, zawsze, zawsze

Czy możliwe dla nas przebaczać, jak? Czy można stawiać granice przebaczeniu?
Tak jeżeli pytamy się o ilość. I dlatego
Jezus przesuwa akcent w przypowieści z ilości, pokazując: kiedy przebaczamy?

Wtedy kiedy doświadczyłeś przebaczenia. Bo kiedy nie doświadczyłeś, to
pytania o ilość nie maja większego sensu, bo nawet jeden raz trudno ci będzie
przebaczyć, nawet jeżeli to będzie dotyczyć drobiazgu.

Czy łatwiej wtedy przebaczyć i czy jest to możliwe? Nie zawsze. O tym mówi
przypowieść o nieprzebaczeniu współtowarzysza.

Towarzysz upominający się o 100 denarów miał na to prawo, ale zapomniał, ze
o wiele więcej zyskał, kiedy mu król przebaczył ponad 300 ton złota (srebra). Jezus
celowo podał niewyobrażalną kwotę pieniędzy, aby podkreślić wartość Bożego
przebaczenia. Człowiek z przypowieści otrzymał zwolnienie z kwoty, której nigdy
nie mógłby zwrócić, a nie był zdolny podarować komuś tak niewielkiej sumy.
Nigdy nie zostałby wypuszczony na wolność. Dlaczego jemu trudno było przebaczyć
100 denarów, gdy mu przebaczono ponad 300 ton złota (srebra). Bo udzielając przebaczenia, coś tracimy. Podpowiada nam św. Augustyn:
zostaniesz pozbawiony gniewu, oburzenia i nienawiści wobec twego brata

Gdy nie przebaczył, znowu znalazł się w podobnej sytuacji, zanim przebaczył
mu król, a nawet w jeszcze gorszej, bo był poddany jeszcze gorszym męczarniom.

Jaka jest dobra nowina? Bóg przebaczył. Czy łatwo to zauważyć? Okazuje się
, ze trudno, gdy spotka się krzywdziciela. Jeżeli nie przebaczysz, stracisz to,
co zyskałeś, gdy darowano ci o wiele większy dług.

Przebaczysz drugiemu, wtedy, gdy doświadczasz przebaczenia od Boga i gdy
zauważysz, ze Bóg podarował ci o wiele większy dług, niż ten, który ma przed tobą
inny. A jak powiedzieć tym ,którzy trwają w zadaniu sprawiedliwości. Nie
odzyskasz utraconego dobra, a przebaczając możesz zyskasz o wiele więcej dobra,
a przyjęte przebaczenie uzdolnia nas do czynienia dobra innym. Bo Bóg, który w
nas jest sprawca chcenia i działania, uzdolni cię do dobra, które chcemy czynić
i możemy czynić wobec naszych braci i sióstr i siebie samych.

Czy te słowa, to takie słowa, które dotyczą mnie i ciebie?

Bóg w Jezusie Chrystusie przebaczył tobie. Przebaczajcie sobie, tak jak i
Bóg wam przebaczy w Jezusie Chrystusie (Ef 4,32)

To są słowa, które mogą przemienić nasze patrzenie na siebie, na innego
człowieka, na bliźniego i które niszczą wszelkie granice, które my postawimy
sobie i innym, gdy szukamy sprawiedliwości.

Czy nie znajdzie się choć
jeden człowiek, który przebaczył tobie? Jeżeli tak, to przekaż dalej.

Jeżeli Bóg w Jezusie
Chrystusie przebaczył tobie, to tym bardziej przekaż dalej to przebaczenie,
podarowane tobie darmowo.

Ks. Zbigniew B. MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >