2015-03-05 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-03-05

HOMILIA

Miłosierdzie kwiat miłości

Bogacz i Łazarz

Przypowieść
Jezusa z dzisiejszej Ewangelii ani nie krytykuje bogaczy, ani nie ubóstwia
ludzi biednych. Tak po prostu jest: wokół nas żyją ludzie zamożni oraz ubodzy
i tego raczej nie da się zmienić. Na marginesie warto wspomnieć, że istnieje społeczne
przekonanie, iż człowiek bogaty do majątku doszedł na pewno nieuczciwie. To
jeden z bardziej krzywdzących stereotypów

Jaka jest
więc wymowa tej przypowieści i jaki duchowy owoc możemy z jej rozważania
uzyskać? Otóż chodzi o to, by ludzie majętni umieli się dzielić z
potrzebującymi, by zauważali ich w swoim otoczeniu. W tym miejscu można by skończyć
rozważanie, zaznaczając, że sprawa dotyczy głównie pomocy materialnej. Ale czy
tylko o to chodzi?

Rzeczywiście,
ludzie coraz częściej potrzebują konkretnej pomocy: pieniędzy, jedzenia,
środków czystości, ale w Wielkim Poście warto popatrzeć na problem szerzej.
Okres przygotowania do Wielkanocy ma być także czasem praktykowania
miłosierdzia wobec bliźnich.

Podpowiedź z Dzienniczka

Jak
praktykować miłosierdzie, może nam podpowiedzieć św. siostra Faustyna. W swoim Dzienniczku zapisała takie słowa Jezusa:
Żądam od ciebie
uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać
zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani
uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy
czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się
pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób
dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).

Pieniądze, jedzenie, pomoc w sprzątaniu czy
w dotarciu do lekarza to konkretne dobre uczynki. Ale gdy z jakichś powodów nie
możemy wyświadczyć miłosierdzia czynem, mamy okazję, by kogoś podnieść na
duchu, zbudować, pokrzepić i ucieszyć dobrym słowem. Gdy i w taki sposób nie
możemy okazać miłosierdzia zawsze zostaje nam modlitwa.

W miłosierdziu chrześcijańskim nie chodzi
więc o okazjonalne dobre uczynki, ale o pełną miłości postawę wobec bliźnich. Wszakże
miłosierdzie jest kwiatem miłości, jak pisała św. Faustyna (Dz. 651).

ks. Grzegorz Zembroń MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >