2015-03-04 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-03-04

HOMILIA

Szukać mądrości

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem
jawnie mądrości w modlitwie

Wydaje się, że to słowo urzeczywistnia się w życiu każdego
człowieka. Bo już od pierwszych lat życia człowiek zdobywa wiedzę i uczęszcza
do szkoły. Chce być uczony. Lecz tutaj chodzi o coś więcej, o mądrość.
Zdobywanie mądrości nie jest związane tylko z ludzkim wysiłkiem. Syracydes
wyznaję, że mądrości szukał jawnie na modlitwie. Jeżeli prosi o nią, znaczyło
by to, że mądrość jest darem. Zdumiewa mnie jego postawa. Prosił jawnie,
otwarcie, publicznie, nie wstydząc się pokazać, że swoje życie nie układa sobie
według własnych pomysłów.

Z wypraszaniem sobie daru mądrości to już nie musi być takie
oczywiste. Dlaczego? Spróbuję przybliżyć na swoim przykładzie. Chociaż
skończyłem już trzydzieści dwa lata i studia teologiczne i od swej młodości
szukam mądrości, są chwile, gdy mi jej zabraknie. Po czym to poznaję? Po moim
grzechu, po mojej słabości, które trzeba nazwać głupotą, przeciwieństwem
mądrości Bożej. Jakie jest na to lekarstwo?

U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej
będę

Szukanie mądrości jest zadaniem na całe życie. W słowackim
tłumaczeniu jest to oddane słowami aż do ostatniego tchu. Trzeba mieć
naprawdę pokorę, by przyznać się, że zawsze będzie okazja szukać jeszcze więcej
mądrości, odkrywać nowe spojrzenie na wydarzenia życiowe. W poniedziałek
trzeciego tygodnia brewiarza w nieszporach prosimy: Dopomóż wszystkim, którzy
poszukują prawdy, aby ją znaleźli, a znalazłszy, nigdy nie przestawali jej
szukać. Możemy tak samo rozumieć poszukiwanie mądrości. Znaleźć ją i nie
przestawać jej szukać.

Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem
gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu

Lubimy wchodzić w postanowienia, z którymi różnie sobie
radzimy. Syracedes zaprasza Ciebie i mnie, by naszym postanowieniem było
wprowadzić w życie mądrość i być w tym wytrwały. Wówczas nie będziemy się
wstydzili za swoje czyny, bo będzie objawiała się w nich mądrość Ojca.

Obyśmy mogli często wysławiać Pana słowami Psalmu 16, które
jedno z tłumaczeń oddaje tymi słowami:
Będę wysławiał Pana, który udzielił mi rady,
bo nocami upomina mnie sumienie.
Zawsze mam Pana przed oczami.
On je po mojej prawej stronie, abym się nie zachwiał.

ks. Matej Trizuliak MS

Nadchodzące wydarzenia
9-11 czerwiec - Rekolekcje o adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.”
(św. Jan Paweł II)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >