2015-02-28 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-02-28

HOMILIA

Miłowaćnieprzyjaciół?

Informacje, które dochodzą do nas na
temat działalności Państwa Islamskiego są niewiarygodne. Słyszymy w radiu,
widzimy w telewizji i czytamy na stronach internetowych o dziesiątkach
poniżanych i brutalnie zabijanych wyznawcach Chrystusa. Rodzą się w nas różne
uczucia i pragnienia, często nawet skrajne. Widząc tę niesprawiedliwość, pytamy,
co robić. Jak w obliczu tych wydarzeń zrozumieć słowa Jezusa o miłości
nieprzyjaciół? Te słowa nie zgadzają się z naszą ludzką logiką i są trudne do
przyjęcia!

Słysząc je, nie musimy od razu myśleć o
sytuacjach skrajnych. Słowa Jezusa dotyczą również naszej codzienności. Nieraz
jest nam bliższe mścić się za wyrządzoną krzywdę, za to, że ktoś zniszczył
nasze plany, albo chociażby zajechał drogę samochodem, czy nieopatrznie
potrącił. W sercu od razu rodzi się sprzeciw, bunt i chęć natychmiastowego
odwetu. Zdając się tylko na ludzką naturę i ludzkie pragnienia, nie będziemy
potrafili wypełnić zadania, które stawia przed nami Zbawiciel.

Jezus mówiąc o miłości nieprzyjaciół, jako
przykład podaje samego Boga, który nie ma względu na osoby i którego miłość
jest jednakowa dla wszystkich i złych, i dobrych. Z ludzkiej perspektywy to dziwne,
ale Bóg każdego dnia daje mi nową szansę na to, bym mógł naprawić swoje błędy. On
nie tupie nogą i nie obraca się do mnie plecami

Kochać nieprzyjaciela oznacza chcieć dla
niego dobra i zrezygnować z pragnienia zemsty. Czasami się zastanawiam, czy
największą przeszkodą w miłości nieprzyjaciół nie są ludzkie względy.
Zaakceptowałem sytuację, w której ktoś wyrządził mi zło i sprawił, że cierpię.
Chcę przebaczyć, ale przed wypełnieniem słów Jezusa mam ludzkie opory i obawy: Co
oni sobie o mnie pomyślą? Uznają mnie za wariata, wyśmieją mnie. Owszem, miłość
nieprzyjaciół jest trudna, ale jest możliwa. Żeby tak kochać, potrzebujemy
Bożej łaski.

Człowiek, który zmierzył się ze słowami Jezusa
o miłości nieprzyjaciół, wtedy w pełni rozumie, o co chodzi Chrystusowi. Przebaczenie,
które ofiaruję, uzdrawia moje wnętrze, pozwala, żeby Boża łaska wypełniła
serce, a oddaliła diabelskie działanie: chęć odwetu, zła i zemsty.

Jezus pozwala ciągle uczyć się tego
wszystkiego. Najważniejsze, bym zaufał Jemu i spróbował żyć Bożą logiką. Nikt,
kto zawierzył Bogu, nie został zawstydzony.

ks. Bartosz Seruga MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Nie ma nic niemożliwego dla Boga. Jedyną przeszkodą jesteśmy my, kiedy patrzymy na Boga przez ograniczającą nas niewiarę.”
(Smith Wigglesworth)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >