2015-02-24 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-02-24

HOMILIA

Słowa wypowiadane przez Boga mają szczególną
moc. Są inne od tych wypowiadanych przez nas. My używamy słów głównie dla
opisania rzeczywistości lub jej kształtowania. Bóg przy pomocy słów stwarza
rzeczywistość. Bóg mówi i się dzieje. Pan przez proroka Izajasza nam o tym
przypomina: (… ) słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie
bezowocnie. Jego Słowo jest zawsze skuteczne, zawsze owocne. Jeszcze
wyraźniej tą prawdę pokazuje opis stworzenia, w którym odkrywamy, że Bóg stwarza
kolejne elementy świata po prostu mówiąc.

Dobrze
to rozumiał Jezus. Dlatego wzywał do powściągliwości w mówieniu podczas
modlitwy. Słowa Boga kierowane do nas są o wiele cenniejsze od tych, które wypowiadamy.
O jakości modlitwy decyduje przecież nie to, co powiemy, ale to, co uda nam się
usłyszeć. Bóg przez Słowo często daje wskazówki, zachęca, wzbudza pragnienia.
To bardzo ważne, żeby nauczyć się takiego słuchania Słowa, które pozwoli odkryć
to zaproszenie i rozpocząć proces zmiany swojego życia. Nie zrobimy tego ciągle mówiąc.

W
końcowej części Ewangelii Jezus zostawia praktyczne zastosowanie tego, o czym
mówił. Przekazuje treść modlitwy Ojcze nasz, a następnie wskazuje na potrzebę
realizowania pragnienia, które w czasie słuchania tej modlitwy się zrodziło. W
tym przypadku przebaczania winowajcom.

Ks. Marcin Sitek MS

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy.”
(św. Teresa z Lisieux)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >