2015-02-21 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-02-21

HOMILIA

Albowiem usta Pańskie to wyrzekły.

Piękna jest obietnica Boża dana mam przez proroka Izajasza w dzisiejszym
pierwszym czytaniu. Pan Bóg obiecuje rzeczy niemal niemożliwe: nasyci duszę
twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje
kości, zawsze prowadzić cię będzie. Niesamowite słowa. Każdy z nas chciałby
żeby to co ciemne w naszym życiu, stało się jasne; to co trudne stało się
łatwe; a to co nas zabija i postarza odmładzało.

Ale czy to jest możliwe? Pan Bóg
potwierdza to Swoim Słowem : Albowiem
usta Pańskie to wyrzekły. I to dziś Bóg ci obiecuje, na początku tego Wielkiego
Postu. No ale jak to osiągnąć? Z odpowiedzią przychodzi dzisiejsza Ewangelia.

Pójdź za Mną. Jezus powołuje celnika Lewiego. Po ludzku to był człowiek przegrany w
społeczeństwie, ale Mistrz z Nazaretu wie co robi. Mówi do niego tylko trzy
wyrazy, ale tak niewiele słów potrafi zmienić czyjeś życie, jeżeli wypowiadane
są z Miłością.

On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim. To jest odpowiedź celnika na zaproszenie Jezusa. A czy ja mam odwagę wyjść
z mojej komory celnej – mojego grzechu, nałogu czy łatwego życia? Czy raczej
zamiast przyjmować postawę Lewiego to zachowuję się jak faryzeusze i oceniam
innych mówiąc, że przy Jezusie czy w Kościele nie ma dla nich miejsca? Bo ten
jest czerwony, ten bez ślubu a ten alkoholik.

Jeżeli uważam siebie za sprawiedliwego, to przecież Jezus nie jest mi do
niczego potrzebny. On nie przyszedł wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz
grzeszników. I każde nawrócenie zaczyna
się wtedy, kiedy uświadomię sobie to, że bez Jezusa nie jestem wstanie się nawracać,
zmieniać, kochać i żyć!

ks. Jakub Dudek
MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Jeśli ci Bóg nie wystarczy, to co cię zaspokoi?”
(św. Augustyn)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >