2015-02-14 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-02-14

HOMILIA

1 z 72

Wielki zaszczyt nas kopnął. Przez chrzest jesteśmy
włączeni do tej wspólnoty siedemdziesięciu
dwóch z dzisiejszej Ewangelii. Wspólnoty wybranych i posłanych na
ewangelizację. Nie myśl, że Ty do nich nie pasujesz, ale posłuchaj co Jezus ma Ci do powiedzenia.

Modlić się o
gorliwość głoszenia Dobrej Nowiny

Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo.

Jezus rozpoczyna od metafory żniwa. Miały one wielkie
znaczenie w życiu gospodarczym, ale też religijnym Izraela. Związane z nimi
były trzy największe święta: Paschę świętowano wraz ze zbiorem jęczmienia,
Pięćdziesiątnicę podczas zbiorów pszenicy i Święto Namiotów obchodzono w okresie
zbioru owoców. Ważne miejsce żniw w życiu człowieka sprawiło, że uzyskały one
znaczenie symboliczne. W Starym i Nowym Testamencie stały się one obrazem końca
świata i Bożego sądu nad ziemią, w którym zostaną oddzieleni źli od dobrych tak
jak plewy od ziarna. Jezus nawiązuje do tej symboliki bardzo dobrze znanej
słuchaczom, ale obraz żniw wykorzystuje w celu ukazania naglącej potrzeby
zbawienia grzeszników. Zależy Mu żeby wszystko było zżęte na czas, gdyż w
przeciwnym razie zboże się wykruszy z kłosów i się zmarnuje. Jezus ma gorliwość
zbawiania wszystkich grzeszników. Potrzebuje również naszej gorliwości. Na jej
odnalezienie daje nam receptę: Proście
więc Pana żniwa modlić się żeby Pan nas uzdolnił do posługi głoszenia
Dobrej Nowiny.

Pójść jak owca

Idźcie! Oto posyłam was jak owce
między wilki

Po wezwaniu nas do czynnego zaangażowania się w
dzieło zbawienia Jezus przedstawia nasz przyszły los. Będziemy jak owce między
wilkami. Owca ze swej natury jest zwierzęciem łagodnym i bezbronnym, dlatego
wymaga szczególnej ochrony i troski ze strony pasterza. Wilk natomiast jest
zwierzęciem drapieżnym. W tym sformułowaniu jest jednak zawarta nie tylko
zapowiedź niebezpieczeństw, ale też wola Pana, by Jego uczniowie, znajdując się
wśród osób nieprzyjaźnie do nich nastawionych, nie uciekali się do siły i przemocy,
lecz by swą łagodnością i spokojem wzbudzali zaufanie do siebie i do głoszonego
przez nich orędzia. Istnieje pokusa by stać się wilkiem w ewangelizacji. Nie ma
sensu, bo wtedy stracimy łączność z Pasterzem i staniemy się Jego
przeciwnikami.

Jezus moim
jedynym zabezpieczeniem

Nie noście z
sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie!

Jezus
przez to trudne zdanie pragnie nas uwalniać od naszych przywiązań,
zabezpieczeń, które czynią nas mało skutecznymi w ewangelizacji. Niech Pan
pomoże nam odłożyć na bok wszystko, co nas spowalnia w podążaniu za Nim.

Modlić się, być jak owca, ufać

Niech
dzisiejsi patroni Europy, których obchodzimy święto, św. Cyryl mnich i św.
Metody biskup, wspierają nas w przyjmowaniu wskazówek Jezusa, by godnie
wypełniać obowiązki wynikające z trwania we wspólnocie misyjnej siedemdziesięciu dwóch, głosząc to co
najważniejsze: bliskość królestwa Bożego.

Ks. Kamil MS

Nadchodzące wydarzenia
2-4 czerwiec - Czy Jezus mnie woła?
3 czerwiec - Wspólnota małżeństw "Pod dębami Mamre"
24-27 sierpień - Rekolekcje o spowiedzi

6-8 październik - Różańcowe Dni Skupienia


pokaż wszystkieMaryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Bóg Maryję ustanowił „Wspomożeniem chrześcijan”, a Ona zawsze okazywała się taką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec ludów cierpiących i walczących za wiarę.”
(św. Jan Bosko)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >