2015-02-08 Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Homilie   ❯   2015-02-08

HOMILIA

Dla
tego, kto idzie w pokorze drogami Pańskimi ramię Syna Maryi nie zaciąży ku
potępieniu ale On uchwyci wyciągniętą dłoń, by wprowadzić do nowego życia
grzeszników pojednanych dzięki łasce Krzyża.

(z Listu Ojca
św. Jana Pawła II z okazji Jubileuszu 150lecia Objawienia w La Salette)

Dotyk Boga

To właśnie robi Jezus wobec teściowej
Piotra. On ją wprowadza w nowe życie. Stare życie polegało na tym, że leżała w
gorączce. Św. Hieronim, genialny egzegeta, komentator Pisma świętego, któremu
zawdzięczamy m.in. Vulgatę, podaje
sens przenośny tej sytuacji. Stwierdza, że teściowa Piotra była ogarnięta
gorączką, ponieważ nie wykonywała dobrych uczynków. Również my leżymy, gdy
nasze ręce wykonują złe uczynki. Ale wróćmy jeszcze do teściowej Piotra.
Ponieważ nie mogła chodzić, przyszedł do niej Pasterz, który chce, aby owce
miały życie w obfitości. Wyciąga więc rękę i podnosi chorą do nowego życia.
Nowe polega na tym, że wstała i zaczęła służyć. Według słów Magnificat, Bóg
okazała moc swojego ramienia.

Jeżeli ktoś ma zdeformowany obraz
relacji rodzinnych, ojcostwa, to ręka Boga kojarzyć się mu będzie przede
wszystkim z zagrożeniem, z karą, z przemocą. To prawda, że w Piśmie świętym
wiele razy moc Boża, która karci grzeszników, jest zobrazowana ręką, ale nie
jest to jedyna jej rola. Przede wszystkim, ręka bądź ramię Boga ma pozytywny
wydźwięk. Pismo święte obrazowo mówi, że ręce Boże uczyniły niebo i ziemię: Przecież moja ręka to wszystko uczyniła
(Iz 66,2). Tym sposobem Słowo Boże przekonuje nas także o tym, że Bóg czuwa nad
człowiekiem. Jeden z biblijnych bohaterów Ezdrasz, powraca szczęśliwie do
Jerozolimy z dalekiego Bablionu, ponieważ łaskawa
ręka Boga jego była nad nim (Ezd 7,9). W ręku Boga jest zatem
bezpieczeństwo, bo dusze sprawiedliwych
są w ręku Boga (Mdr 3,1).

Przykładów
jest bardzo dużo. Na tyle dużo, by odeprzeć opinię, według której Bóg Starego
Testamentu był surowy, nieprzystępny, groźny. Bóg jest jeden, a Stary Testament
wypełnia się w Nowym. Kościół w tzw. Modlitwie eucharystycznej o pojednaniu II
stwierdza, że w Chrystusie Jezusie Bóg wyciąga rękę do grzeszników. Co prawda
wspomniana modlitwa pojawiła się w Mszale dopiero w XX wieku, ale nie
przyniosła nowej prawdy.

Już
wielki Ojciec Kościoła, biskup Ireneusz z Lyonu stwierdził, że Bóg (Ojciec) nie
potrzebowała pomocy aniołów, aby stworzyć świat i człowieka. Zrobił to z pomocą
rąk, którym był Syn i Duch, (Adversus
Haereses IV,7).

Pamiętamy
również, że nie tylko teściowa, ale także Piotr doświadczył mocy Chrystusowej
ręki. Było to podczas słynnej próby wiary na wzburzonym morzu. Z Ewangelii wg
św. Mateusza dowiadujemy się, że Jezus
natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: "Czemu zwątpiłeś, małej
wiary?" (Mt 14,31).

Dzisiaj kolej na mnie i na Ciebie.
Czy jest taka część mojego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, że nie mam
siły, aby podnieść się i być dla innych?


ludzie, którzy dostają tzw. białej gorączki, gdy ktoś ich poprosi o przysługę. Bywa
i tak, że na myśl o tym, że trzeba będzie poświęcić czas drugiej osobie,
zaczyna boleć nas głowa. Leżymy. I wtedy przychodzi On. Jego ręka, to nieoczekiwane
wydarzenie, natchnienie, może rozmowa z kimś, kto został do nas posłany. Bóg
dotyka na wiele sposobów. Jaki sposób wybrał w tym dniu Bóg dla Ciebie?

ks.
Andrzej Wierzba MS

Nadchodzące wydarzenia

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


   


 

Maryjo, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów.
Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości.

Niech nie będzie wojny!

„Aby dojść do nieba, trzeba oderwać się od ziemi.”
(św. Teresa)

< POCZTÓWKA VIDEO Z DĘBOWCA >

< NOWOŚCI BIBLIOTEKI CENTRUM POJEDNANIA >